Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie - kadencja na lata 2018 - 2023

W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych według ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wchodzi 16 członków.

Po jednym członku powołuje Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta, natomiast 14 członków powołuje Wojewoda.

Kadencja komisji trwa 6 lat.

Skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie na kadencję w latach 2018 – 2023:

 1. Wiktor Klimiuk – przedstawiciel Ministra Zdrowia
 2. Izabela Trojanowska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta
 3. Piotr Winciunas – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy
 4. Maciej Cyran – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy
 5. Elżbieta Madajczyk – przedstawiciel samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych
 6. Lucyna Drążek – przedstawiciel samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych
 7. Katarzyna Blicharczyk-Ożga – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych
 8. Robert Bryzek – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych
 9. Katarzyna Łakoma – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury
 10. Joanna Ziółkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury
 11. Joanna Koch – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 12. Dorota Karkowska – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 13. Barbara Daniluk-Kula – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 14. Agnieszka Skoczylas – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 15. Wiesław Marszał – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 16. Łukasz Michalczyk – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Mirka, 03.01.2018, Ilość wejść: 808, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry