Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie - kadencja na lata 2018 - 2023

W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych według ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wchodzi 16 członków.

Po jednym członku powołuje Minister Zdrowia oraz Rzecznik Praw Pacjenta, natomiast 14 członków powołuje Wojewoda.

Kadencja komisji trwa 6 lat.

Skład Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie na kadencję w latach 2018 – 2023:

 1. Wiktor Klimiuk – przedstawiciel Ministra Zdrowia
 2. Izabela Trojanowska – przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta
 3. Piotr Winciunas – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy
 4. Maciej Cyran – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy
 5. Magdalena Grochecka – przedstawiciel samorządu zawodowego lekarzy
 6. Lucyna Drążek – przedstawiciel samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych
 7. Katarzyna Blicharczyk-Ożga – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych
 8. Robert Bryzek – przedstawiciel samorządu zawodowego radców prawnych
 9. Katarzyna Łakoma – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury
 10. Joanna Ziółkowska – przedstawiciel samorządu zawodowego adwokatury
 11. Joanna Koch – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 12. Dorota Karkowska – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 13. Barbara Daniluk-Kula – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 14. Agnieszka Skoczylas – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 15. Wiesław Marszał – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
 16. Łukasz Michalczyk – przedstawiciel organizacji społecznej działającej na rzecz praw pacjenta
Podziel / Share
Opublikowane przez Przemysław Mirka, 03.01.2018, Ilość wejść: 1235, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry