Pomoc dla niepełnosprawnych

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (e - PUAP)

 Doręczanie pism w formie elektronicznej do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

e-administracja

e PUAPZgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie dostępna jest elektroniczna skrzynka podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej e-PUAP, umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych. Lista realizowanych przez urząd usług elektronicznych jest dostępna tutaj.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty elektroniczne spełniające następujące wymagania:

 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB),
 • dokumenty elektroniczne można dostarczyć na niżej wymienionych nośnikach informatycznych:
  • płyta CD-RW lub DVD-RW,
  • pamięć masowa USB 1.0 lub 2.0,
  • dyskietka 1,44 MB,

   (wymienione nośniki danych muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru).
 • podpisane profilem zaufanym e-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne),
 • opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
 • akceptowane formaty załaczników to:
  • DOC, RTF,
  • XLS,
  • CSV,
  • TXT,
  • GIF, TIF, BMP, JPG,
  • PDF,
  • ZIP.

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających wszystkich wymogów sprawa nie będzie rozpatrywana.

Sposób korzystania z platformy jest prosty i przejrzysty. Jeśli klient nie dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, może złożyć podpis za pomocą profilu zaufanego. Aby go zdobyć należy złożyć wniosek elektroniczny na stronie www.epuap.gov.pl a następnie w ciągu 14 dni potwierdzić dane osobowe z profilu w jednym z siedmiu punktów urzędu wojewódzkiego lub w jednostce ZUS, urzędzie skarbowym czy konsulacie. Wystarczy mieć przy sobie dowód osobisty lub paszport. Uzyskanie profilu jest bezpłatne, ważny jest 3 lata. Po zweryfikowaniu danych, m.in. imienia i nazwiska, numeru PESEL, urzędnik potwierdzi profil zaufany. Od tego momentu klient może składać podpis na dokumentach elektronicznych na platformie ePUAP.

Punkty potwierdzenia profilu zaufanego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim i zamiejscowych delegaturach:

Godziny przyjęcia klientów:

 

Warszawa, pl. Bankowy 3/5, wejście F, pokój nr 1.

 

8:00 - 15:45
Warszawa, ul. Krucza 5/11 wejście E, pokój nr 16. 8:00 - 16:00

Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 6.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Ostrołęka, ul. Gorbatowa 15, pokój nr 43.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Płock, ul. 3 Maja 16, pokój nr 10.
 
Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30

Radom, ul. Stefana Żeromskiego 53, pokój nr 72.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30
Siedlce, ul. Piłsudskiego 38, pokój nr 14.

Poniedziałek: 10:00 - 17:30
Wtorek - piątek: 8:00 - 15:30.

 

Rejestr punktów potwierdzających profil zaufany na terenie całego kraju

Podziel / Share
Magdalena Kubis, 16.02.2018, Ilość wejść: 118189, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry