Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Rozstrzygnięcie przetargu na MasterPlan dla dorzecza Wisły

Konsorcjum, którego pełnomocnikiem jest Mott MacDonald Polska, wygrało przetarg na wykonanie MasterPlanu dla dorzecza Wisły. Zwycięzca zaoferował cenę około 11 mln zł. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

MasterPlany dla dorzecza Wisły i Odry mają obowiązywać do grudnia 2015 roku. Będą to dokumenty przejściowe do czasu aktualizacji planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Na konieczność ich opracowania wskazała Komisja Europejska, uznając, że pierwsze plany gospodarowania wodami w dorzeczach, opracowane w latach 2008-2009, a zatwierdzone w 2010 roku, nie stanowią strategicznych i kompleksowych dokumentów planistycznych.

Zlecane opracowania mają zebrać w jednym dokumencie projekty inwestycyjne „ingerujące” w wody, rozproszone po programach sektorowych -  w tym zawarte w projekcie Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły, ale też projekty transportowe oddziałujące na stan wód, czy inwestycje realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Poddane zostaną one usystematyzowanej analizie pod kątem ich wpływu na stan wód  i możliwość realizacji celów środowiskowych skonfrontowanej z przesłankami uzasadniającymi (lub nie) konieczność realizacji poszczególnych projektów zawartych w tych programach (lub planowanych do realizacji w następnej perspektywie finansowej), które mają służyć innym, niż środowiskowe celom (m.in. np. zapewnieniu ochrony przeciwpowodziowej).

Więcej informacji o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajduje się na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: www.kzgw.gov.pl/pl/Ogloszenia-o-wynikach-zamowien-publicznych.html.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 18.10.2013, Ilość wejść: 1606, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry