Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Bezpieczeństwo powodziowe: edukacja i gospodarka wodna

Podsumowanie pilotażowych programów edukacji powodziowej dla młodzieży oraz prace nad kompleksowymi dokumentami planistycznymi dla dorzeczy Wisły i Odry w obszarze gospodarki wodnej – to główne tematy spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

W naradzie udział wziął m.in. Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki oraz pełnomocnicy wojewodów z województw znajdujących się w regionie wodnym Środkowej Wisły.

W pierwszej części omówiono przebieg pilotażowych programów edukacyjnych realizowanych w 2013 roku w 88 placówkach oświatowych w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Celem zajęć było podniesienie świadomości społecznej na terenach zagrożonych powodzią. W trakcie lekcji poruszano tematy dotyczące m.in. zasad ewakuacji i przygotowania planu przeciwpowodziowego. Na realizację projektu na Mazowszu wojewoda przeznaczył 100 tys. złotych. Dyskusję poprowadził Krzysztof Dąbrowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW, który od 1 listopada pełni również funkcję pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Środkowej Wisły.

W drugiej części obrad Adriana Dembowska z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedstawiła stan zaawansowania prac nad opracowaniem masterplanów dla dorzecza Wisły i Odry. Maję one zebrać w jednym dokumencie zarówno projekty inwestycyjne „ingerujące” w wody, jak i projekty transportowe oddziałujące na stan wód, czy inwestycje realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Masterplany powinny zacząć obowiązywać od grudnia 2015 roku. Natomiast Andrzej Tiukało z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opowiedział o opracowywaniu map ryzyka i zagrożenia powodziowego. Powstaną one do 22 grudnia 2013 roku dla rzek wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego. Następnie wykonane zostanie matematyczne modelowanie hydrauliczne, które pozwoli na wyznaczenie obszarów zagrożenia. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie map ryzyka powodziowego, przedstawiających potencjalne negatywne skutki nadejścia wielkiej wody dla wyznaczonych obszarów. Mapy zostaną udostępnione publicznie na stronie www.kzgw.gov.pl.

Udział w spotkaniu wzięli również przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, a także przedstawiciele Wojewódzkich Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biur Planowania Regionalnego z województwa mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Małgorzata Bogucka - Szymalska, 14.11.2013, Ilość wejść: 1462, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry