Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

02.12.2013

Ochrona przeciwpowodziowa w planach zagospodarowania przestrzennego województw - warsztaty

W dniach 27-28 listopada 2013 r. w Ośrodku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Porkuratury w Dębem odbyły się warsztaty z gospodarki przestrzennej.

Ich celem było wypracowanie sposobów uwzględniania problematyki ochrony przeciwpowodziowej w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego województw.

Merytoryczna część warsztatów składała się z sześciu bloków tematycznych obejmujących:

1. Dyskusję nad możliwością wprowadzenia problematyki ochrony powodziowej do obszarów problemowych wyznaczanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw - obszary zagrożone;

2. Dyskusję nad możliwością wprowadzenia problematyki ochrony powodziowej do obszarów problemowych wyznaczanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw - obszary wywołujące zagrożenie;

3. Dyskusję nad sposobem formułowania zasad zagospodarowania dla obszarów problemowych, lub innym trybem wprowadzania zakresu ustaleń proponowanych w ekspertyzie "standardy urbanistyczne jako wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego";

4. Dyskusję dotyczacą celowości wprowadzania i zakresu ustaleń dotyczących małej retencji w planach zagospodarowania przestrzennego województw;

5.Dyskusję na temat zakresu wniosków składanych przez urzędy marszałkowskie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6. Informację na temat problemów i metody wektoryzacji opracowanego przez J. Kondrackiego krajobrazu den dolinnych, jako proponowanych granic obszarów problemowych.

Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich, wojewódzkich biur planowania regionalnego, wojewózkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, Ministerstwa Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pełnomocnicy wojewodów.

 

Podziel / Share
Małgorzata Bogucka - Szymalska, 02.12.2013, Ilość wejść: 1994, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry