Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

02.12.2013

Ochrona przeciwpowodziowa w planach zagospodarowania przestrzennego województw - warsztaty

W dniach 27-28 listopada 2013 r. w Ośrodku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Porkuratury w Dębem odbyły się warsztaty z gospodarki przestrzennej.

Ich celem było wypracowanie sposobów uwzględniania problematyki ochrony przeciwpowodziowej w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego województw.

Merytoryczna część warsztatów składała się z sześciu bloków tematycznych obejmujących:

1. Dyskusję nad możliwością wprowadzenia problematyki ochrony powodziowej do obszarów problemowych wyznaczanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw - obszary zagrożone;

2. Dyskusję nad możliwością wprowadzenia problematyki ochrony powodziowej do obszarów problemowych wyznaczanych w planach zagospodarowania przestrzennego województw - obszary wywołujące zagrożenie;

3. Dyskusję nad sposobem formułowania zasad zagospodarowania dla obszarów problemowych, lub innym trybem wprowadzania zakresu ustaleń proponowanych w ekspertyzie "standardy urbanistyczne jako wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego";

4. Dyskusję dotyczacą celowości wprowadzania i zakresu ustaleń dotyczących małej retencji w planach zagospodarowania przestrzennego województw;

5.Dyskusję na temat zakresu wniosków składanych przez urzędy marszałkowskie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6. Informację na temat problemów i metody wektoryzacji opracowanego przez J. Kondrackiego krajobrazu den dolinnych, jako proponowanych granic obszarów problemowych.

Udział w warsztatach wzięli przedstawiciele Towarzystwa Urbanistów Polskich, wojewódzkich biur planowania regionalnego, wojewózkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych, Ministerstwa Środowiska, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Pełnomocnicy wojewodów.

 

Podziel / Share
Małgorzata Bogucka - Szymalska, 02.12.2013, Ilość wejść: 1618, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry