Pomoc dla niepełnosprawnych

Forum Bezpieczeństwa Powodziowego (2013)

O Forum

Forum Bezpieczeństwa Powodziowego powołano w lutym 2013 r. Jego głównym celem było zebranie opinii na temat projektu dokumentu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Uczestnikami spotkań byli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska oraz ochroną ludności cywilnej i pomocą humanitarną.

Powołane forum pełniło rolę ciała doradczego przy Wojewodzie Mazowieckim, jako pełnomocniku ds. Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Z uwagi na działania planowane w roku 2013 w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko organizowane posiedzenia miały być pomocne w skutecznym przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu.

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły zakładał skoordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej. Udział w nim brały najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw leżących w regionie wodnym środkowej Wisły: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Program zakładał m.in. kompleksowe inwestycje w infrastrukturę powodziową, prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i licznie występujących na tym terenie form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

28 czerwca 2013 roku Komitet Sterujący Programu podjął decyzję o przeniesieniu prac nad opracowaniem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły na rzecz master planu - opracowywanego zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dla terenu całego kraju z podziałem na dorzecza Wisły i Odry. W związku z tym prace prowadzone dotychczas przeniesiono do Forum Bezpieczeństwa. Tym samym Forum Bezpieczeństwa Powodziowego zawieszono.
 

Podziel / Share
Opublikowane przez Sławomir Wosiński, 28.02.2013, Ilość wejść: 1563, Rejestr zmian
Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry