Pomoc dla niepełnosprawnych

Forum Bezpieczeństwa Powodziowego (2013)

O Forum

Forum Bezpieczeństwa Powodziowego powołano w lutym 2013 r. Jego głównym celem było zebranie opinii na temat projektu dokumentu Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Uczestnikami spotkań byli głównie przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką ochrony środowiska oraz ochroną ludności cywilnej i pomocą humanitarną.

Powołane forum pełniło rolę ciała doradczego przy Wojewodzie Mazowieckim, jako pełnomocniku ds. Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły. Z uwagi na działania planowane w roku 2013 w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko organizowane posiedzenia miały być pomocne w skutecznym przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu.

Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły zakładał skoordynowanie działań administracji rządowej i samorządowej. Udział w nim brały najważniejsze instytucje, odpowiadające za bezpieczeństwo powodziowe oraz wojewodowie i marszałkowie ze wszystkich województw leżących w regionie wodnym środkowej Wisły: mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego i warmińsko-mazurskiego. Program zakładał m.in. kompleksowe inwestycje w infrastrukturę powodziową, prowadzone z poszanowaniem środowiska naturalnego i licznie występujących na tym terenie form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

28 czerwca 2013 roku Komitet Sterujący Programu podjął decyzję o przeniesieniu prac nad opracowaniem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły na rzecz master planu - opracowywanego zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dla terenu całego kraju z podziałem na dorzecza Wisły i Odry. W związku z tym prace prowadzone dotychczas przeniesiono do Forum Bezpieczeństwa. Tym samym Forum Bezpieczeństwa Powodziowego zawieszono.
 

Podziel / Share
Opublikowane przez Sławomir Wosiński, 28.02.2013, Ilość wejść: 1799, Rejestr zmian
Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry