Pomoc dla niepełnosprawnych

Edukacja przeciwpowodziowa

„Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 60 786,91 zł”

 

                                                                         

25 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim Nr 0157/17/EE/PJB o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Celem zadania jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powodziowego wśród dzieci i młodzieży, zapoznanie uczniów uczących się w placówkach oświatowych z terenu województwa mazowieckiego z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczanie odpowiednich reakcji w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Planowana liczba osób objętych realizowanym zadaniem to 2000 dzieci i młodzieży.

 

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODPISANY ANEKS NR 01 DO W/W UMOWY NR 0157/17/EE/PJB NA KWOTĘ 60.786,91 zł.

Po podpisaniu umów z wykonawcami wartość zadania pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” wynosi 60.786,91 zł.

Podziel / Share
Opublikowane przez Agnieszka Gajda, 16.08.2017, Ilość wejść: 423, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry