Pomoc dla niepełnosprawnych

Edukacja przeciwpowodziowa

„Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie przekazania środków w kwocie 60 786,91 zł”

 

                                                                         

25 lipca 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim Nr 0157/17/EE/PJB o dofinansowanie państwowej jednostki budżetowej w formie przekazania środków na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” na łączną kwotę 100.000,00 zł.

Celem zadania jest szerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powodziowego wśród dzieci i młodzieży, zapoznanie uczniów uczących się w placówkach oświatowych z terenu województwa mazowieckiego z tematyką i specyfiką powodzi oraz nauczanie odpowiednich reakcji w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia. Planowana liczba osób objętych realizowanym zadaniem to 2000 dzieci i młodzieży.

 

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU ZOSTAŁ PODPISANY ANEKS NR 01 DO W/W UMOWY NR 0157/17/EE/PJB NA KWOTĘ 60.786,91 zł.

Po podpisaniu umów z wykonawcami wartość zadania pn.: „Edukacja przeciwpowodziowa dzieci i młodzieży w 2017 roku” wynosi 60.786,91 zł.

Podziel / Share
Opublikowane przez Agnieszka Gajda, 16.08.2017, Ilość wejść: 215, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry