Pomoc dla niepełnosprawnych

2011

Podsumowanie działań realizowanych w roku 2011

W roku 2011 Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich realizował zadania związane z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce na terenie województwa mazowieckiego w latach 2010/2011. W wyniku tych działań wojewoda mazowiecki przekazał w roku 2011 ponad 62 mln zł na realizację 152 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych powstałych w infrastrukturze komunalnej i hydrotechnicznej w latach 2010/2011, z czego:

  • jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego przekazano ponad 40 mln złotych na odbudowę infrastruktury komunalnej. W ramach przekazanych środków zrealizowano 89 zadań.
  • ponad 22 mln zł przekazano Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na realizację 63 zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych powstałych
    w trakcie powodzi w 2010 roku.

Wyżej wymienione zadania finansowane były z dwóch źródeł, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych lub/oraz ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Poniżej zamieszczamy wykaz zadań zrealizowanych w roku 2011 przez jednostki samorzadu teryorialnego w ramach działań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, fiansowanych ze środków rezerwy celowej budżetu państwa oraz Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 31.01.2012, Ilość wejść: 1358, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry