Pomoc dla niepełnosprawnych

2012

Wykaz jednostek, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie

W związku z decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 lutego oraz 13 czerwca br. o przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zamieszczamy wykaz jednostek samorzadu terytorialnego, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie, wraz z określeniem kwoty i jej przeznaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz jednostek, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie
Lp. Gmina
Miasto
Powiat Nazwa zadania Wysokość dotacji określona w promesie Promesa
Promesy przyznane 23 lutego 2012 r.
1 -------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1685W Warka - Kępa Niemojewska - Biała Góra od km 7+120 do km 11+770 1 780 000,00
2 -------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1132W Siemiradz - Bród od km 1+250 do km 1+750
3 -------- Garwoliński Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin km 2+680 ÷ 4+910 600 000,00
4 -------- Kozienicki Odbudowa drogi powiatowej nr 1721W Holendry Kuźmińskie- Holendry Piotrowskie od km 0+000 do km 3+715 i od km 4+248 do km 4+688, dł. 4.155m 2 000 000,00
5 -------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki - Czuchleby - Chotycze w km 1+888 ÷ 3+388, dł. 1,500 km 1 000 000,00
6 -------- Płocki Remont drogi powiatowej nr 2982W Słubice - Piotrówek na odcinku od km 0+010 do km 4+138 długości 4,128km 1 500 000,00
7 -------- Płocki Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów w miejscowości Juliszew w km 3+292
8 -------- Sochaczewski Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana - Strojec o długości 497mb, od 6+758 do 7+255 km 350 000,00
9 -------- Zwoleński Przebudowa drogi powiatowej nr 1937 W Chotcza - Lucimia na długości 390m od km 7+073 do km 7+463 200 000,00
10 -------- Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od 47+082,80 do 47+686,08 km 6 800 000,00
11 Białobrzegi Białobrzeski Przebudowa dróg we wsi Brzeźce - ul. Rzeczna (od km 0+087 do km 0+197) i Piliczna (od km 0+000 do km 0+187) o łącznej dł. 0,297 km 45 000,00
12 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł. 1400 mb w km 0+000 do 1+400 235 000,00
13 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W do ścieżki dł. 355 mb w km 0+000 do 0+355
14 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice 380108W dł. 450 mb w km 0+000 do 0+450
15 Chotcza Lipski Odbudowa drogi gminnej Nr 190113W Baranów - Jarentowskie Pole - Boiska dł. 360 mb od km 0+000 do 0+360 360 000,00
16 Chotcza Lipski dbudowa drogi gminnej Nr 190113W Baranów - Jarentowskie Pole - Boiska dł. 560 mb od km 0+440 do 1+000
17 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Kuligów, ul.Serocka na odcinku od 0+180 km do 0+480 km 170 000,00
18 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Czarnów, ul. Długa na odcinku od 0+610 km do 0+710 km
19 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Stasiopole na odcinku od  0+000 km do 0+150 km
20 Gąbin Płocki Odbudowa drogi w m. Stara Korzeniówka - dz. O nr ewid. 180 Na długości: 2100 m Na odcinku: 0+000 do 2+100 km 980 000,00
21 Gąbin Płocki Odbudowa drogi w m. Potrzebna - dz. O nr ewid. 134/1 na długości: 3000 m na odcinku: 0+000 do 3+000 km
22 Gniewoszów Kozienicki Remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap III, odcinek od km 1+313 do km 2+063. 130 000,00
23 Gostynin Gostyniński Remont odcinka drogi gminnej w m. Baby Dolne na odcinku 300 mb od km 0+835 do km 1+135 130 000,00
24 Iłów Sochaczewski Przebudowa dróg dojazdowych do wału w miejscowościach Pieczyska Łowickie o dł. 370 mb w km 0+000-0+370; Łady o dł. 240mb w km 0+000-0+240; Bieniew o dł. 310 mb w km
0+000-0+310
500 000,00
25 Iłów Sochaczewski Przebudowa dróg dojazdowych do wału na odcinku Suchodół - Kępa Karolińska o łącznej długości 1500 mb w tym droga w miejsc. Suchodół o dł 300mb w km 0+000-0+300, droga w miejsc.Suchodół o dł 500mb w km 0+000-0+500 oraz droga wmiejsc. Kępa Karolińska o dł 650mb w km 0+000-0+650
26 Leoncin Nowodworski Remont dróg gminnych Nowe Polesie - Stare Polesie 1,5 km szer. 3,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+400 do km 2+100 260 000,00
27 Leoncin Nowodworski Remont dróg gminnych Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa dł.1,5km szer. 4,0m na odcinku od km 1+400 do km 1+600, od km 1+800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 oraz od km 3+200 do km 3+600
28 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminnej wew. we wsi Podwierzbie
o długości 2100 mb w km 0+000 do 2+100
300 000,00
29 Młodzieszyn Sochaczewski emont drogi gminnej ulica Ogrodowa w Młodzieszynie dł. 1620 mb  od km 0+000 do km 1+200 oraz od km 1+500 do km 1+920 350 000,00
30 Nasielsk Nowodworski Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w m. Pianowo gm.
Nasielsk  rozmytej w skutek ulewnych deszczów  w km od 1+382 do 1+582
120 000,00
31 Przyłęk Zwoleń Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek
o dł. 310 mb w km: 0+000 - 0+310
70 000,00
32 Przytyk Radomski Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce-powódź-maj-wrzesień 2010 r. W km 2+000, całkowita długość remontowanego mostu 11,65m 300 000,00
33 Radzanów Bialobrzeski Remont drogi Czarnocin - Śliwiny gmina Radzanów na
odcinku Czarnocin 0,000+0,610 Śliwiny 0,000+0,1665 łącznie 2275m
280 000,00
34 Stromiec Białobrzeski Przebudowa nawierzchni dróg gminnych:
1.Stromiec ul. Cicha, ul. Miła, ul.Złota, ul.Stok o łącznej długości 0,500km, ul.Łąkowa droga nr 110523W od km 0+980 do km 1+580, ul. Poświętna droga nr 110514W od 0+000 do km 1+410,  długość łączna 3120mb pow 11580m2
2. Piróg i Mokry Las od km 0+000 do km 1+050;
od km 1+320 do km 2+220; od km 5+560 do km 6+060; droga nr 110516W, długość 2450mb, pow. 9800m2
3. Stromiecka Wola od km 1+250 do km 3+700,
droga nr 110530W, długość2450mb, pow. 8650m2
4. Pokrzywna od km 0+000 do 0+650, droga nr 110507W, długość 650mb, pow. 2600m2
450 000,00
35 Troszyn Ostrołęka Remont drogi gminnej Chrostowo - Łady od km 0+000 do km 1+200, przepust w km 0+274 160 000,00
36 Wyśmierzyce Białobrzeski Remont drogi gminnej gruntowej o nawierzchni częściowo ulepszonej piaszczysto-żwirowej, piaszczysto-żużlowej Działy-Grzmiąca szerokości zmiennej 5-9m, długości ogólnej 2,710 m oraz
3 szt przepustów, od km 0+000 do km 1+250 oraz od km 1+250 do 2+710
350 000,00
Suma 19 420 000,00 zł
Promesy przyznane 13 czerwca 2012 r.
1 -------- Lipski Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku 927 mb w km 6+202 - 7+129 2 000 000,00
2 -------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki w km 1+487 - 2+309, 2+498 - 3+458, 3+514 - 3+771, 3+801 - 3+835, 3+865 - 3+892, dł. 2,100 km 1 000 000,00
3 -------- Ostrołęcki Odbudowa drogi powiatowej nr 2580 W Orzoł – Stacja kolejowa Parciaki na odcinkach od 1+675 do km 1+800 i od km 6+000 do km 8+680, łącznie na długości 2805 m 1 300 000,00
4 -------- Ostrowski Odbudowa uszkodzonych odcinków drogi powiatowej Nr 2620W relacji Dąbrowa - Boguty - Pianki, etap II na długosci 6123  mb od km 7+080 do km 9+765, od km 10+300 do km 10+600, od km 10+933 do km 14+071 1 800 000,00
5 -------- Siedlecki Odbudowa drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku Trębice – Bartków Stary od km 24+600 do km 25+300 oraz Nr 3932W Repki – Wyrozęby – Bartków Stary  od km 11+600 do km 14+200, łącznie na długosci 3300 mb 1 800 000,00
6 -------- Sokołowski Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W Ceranów – Rytele Święckie - do granicy powiatu w kierunku Treblinki na długości 6 306 mb od km 10+974 do km 17+280 3 700 000,00
7 -------- Sokołowski Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W Jabłonna Lacka – Gródek - Skrzeszew na długości 3 000 mb od km 23+164 do km 26+164
8 Białobrzegi Białobrzeski Przebudowa drogi we wsi Brzeźce - ul.Filsacka o dł. 0,36 km, od km 0+000 do km 0+360 50 000,00
9 Ceranów Sokołowski Remont drogi gminnej Rytele Olechny – Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346, 14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele Olechny – Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346, 14 w km 1+825 220 000,00
10 Karniewo Makowski Remont mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi G102W Obiecanowo- Budzynowo Walędzięta, km 28+900, dł. mostu ze skrzydłami 56,05 1 200 000,00
11 Korczew Siedlecki Odbudowa drogi gminnej nr 360212W Starczewice - Przekop na długości 790 mb od km 0+000 do km 0+790 500 000,00
12 Kosów Lacki Sokołowski Odbudowa mostu w ciągu drogi Krupy – Wólka Dolna nr ew. działek 7, 8 w km od 0+254 do 0+275 500 000,00
13 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminna Kochów - Maciejowice - Przewóz na długości 910 mb, od km 0+000 do km 0+160, od km 0+160 do km 0+910 120 000,00
14 Promna Bialobrzeski Remont drogi w Pacewie, droga gminna na długości 1030 m, od km 0+000 do km 1+030 240 000,00
15 Promna Białobrzeski Remont drogi w Przybyszewie, droga gminna na długosci 860 m, od km 0+000 do km 0+860
16 Radzanów Białobrzeski Remont drogi Zacharzów - Kępina na odcinku 2570 m od km 0+000 do 2+570 220 000,00
17 Sabnie Sokołowski Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej nr 390607W w km 3+717 1 300 000,00
18 Stara Błotnica Białobrzeski Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415 W Grodzisko - Trąbki - Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711 100 000,00
19 Sterdyń Sokołowski Remont drogi gminnej nr 390903W Paulinów – Stary Ratyniec na długości 2 900 mb, od km 0+000 do km 0+290 150 000,00
Suma 16 200 000,00 zł
Promesy przyznane 3 lipca 2012 r.
1 Gąbin Płocki Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w miejscowości Dobrzyków, Gmina Gąbin - dz. o nr ewid. 407 i 433 268 690,00
Suma 268 690,00 zł
Promesy przyznane 13 września 2012 r.
1 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w miejscowości Dreszer, ul. Wiejska, dł. 500 mb, km 0+500 100 000,00
2 Goworowo Ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej Kruszewo – Jawory Stare na dł. 1.050 mb 100 000,00
3 Jabłonna Lacka Sokołowski Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Gończa – Krzemień w km 5+100 50 000,00
Suma 250 000,00 zł
Promesy przyznane 19 września 2012 r.
1 Wiązowna Otwocki Odbudowa drogi gminnej nr 270813W – ul. Mlądzka w km 0+000-1+160 500 000,00
Suma 500 000,00 zł
Promesy przynane 12 października 2012 r.
1 ---------------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1124W Turno - Brzeźce Od km 1+848 do km 3+148 300 000,00
2 ---------------- Garwoliński Remont drogi powiatowej Nr 1351W Antonówka – Podstolice na długości 1775mb od km 2+350 do km 4+125 800 000,00
3 ---------------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2029W od drogi Nr 2050W - Szańków - do drogi Nr 19 w km 0+017 ÷ 0+667, 0+740 ÷ 0+796, 0+861 ÷ 0+925, 0+968 ÷ 1+468, 1+950 ÷ 2+500, 3+214 ÷ 3+744, dł 2,350 km 1 300 000,00
4 ---------------- Ostrołęcki Odbudowa dróg powiatowych nr 2559 W Zamość – Gostery, od km 11+365,00 do km 12+965,00 oraz nr 2555 W Piski – Kleczkowo, od km2+872,00 do km 2+972,00 ,od km3+372,00 do km 3+872,00,od km3+972,00 do km 4+372,00, od km5+072,00 do km 5+122,00,od km5+772,00 do km 6+172,00, od km6+272,00 do km 6+372,00 900 00,00
5 ---------------- Siedlecki Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W Od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na długości 500 mb od km 16+500 do km 17+000 380 000,00
6 ---------------- Sochaczewski Remont drogi powiatowej nr 3838W odcinek Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - I ETAP 2012 (tj. odc. Budy Iłowskie - Stare Budy w km 5+610 - 7+010) 500 000,00
7 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540 270 000,00
8 Ceranów Sokołowski Remont drogi gminnej Długie Kamieńskie nr działki 784/2 od km 0÷000 do km 1÷200 dł. odcinka 12000 mb 300 000,00
9 Korczew Siedlecki Odbudowa drogi gminnej nr 3616010 Szczeglacin – Czaple Folwark na długości 1 500 mb od km 0+000 do km 1+500 450 000,00
10 Kosów Lacki Sokołowski Remont drogi gminnej w Rytelach Świeckich dz. Nr 118 na długości 308 mb od km 0+000 do km 0+308 80 000,00
11 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminnej Podwierzbie na długości 630 mb od km 0+000 do km 0+630 200 000,00
12 Młodzieszyn Sochaczewski Remont drogi gminnej dł. 1410 mb: od mk 4+228 do km 4 + 410, od km 4+432 do km 4+ 740, od km 4+ 758 do km 4+810, od km 4+830 do km 4+863, od km 5+889 do km 5+720 300 000,00
13 Słubice Płocki Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb od km 0+000 do km 0+920 500 000,00
Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 mb od km 2+496 do km 2+786 od km 3+283 do km 3+643
14 Solec nad Wisłą Lipski Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m od km 0+000 do km 0+320 250 000,00
Suma 6 530 000,00 zł
Promesy przynane 26 października 2012 r.
1 ---------------- Sokołowski Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów - Repki w km 12+458-16+649 2 770 000,00
2 Ceranów Sokołowski Przebudowa drogi gminnej Ceranów nr dz. 1708, 1912, 905, 771 w km 0+000-2+350 560 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rytele - Wszołki nr 693/2, 964, 695 w km 0+000-1+000
3 Jabłonna Lacka Sokołowski Przebudowa drogi kategorii gminnej Bujały - Władysławów nr 390311W w km 0+000-2+700 240 000,00
4 Promna Bialobrzeski Remont drogi w Biejkowie granica Gminy - Brześce nr 11024W w km 0+000-1+400 205 000,00
Suma 3 775 000,00 zł

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Rafał Marciniak, 18.10.2012, Ilość wejść: 2601, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry