Pomoc dla niepełnosprawnych

2012

Wykaz jednostek, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie

W związku z decyzjami Ministra Spraw Wewnętrznych z 23 lutego oraz 13 czerwca br. o przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zamieszczamy wykaz jednostek samorzadu terytorialnego, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie, wraz z określeniem kwoty i jej przeznaczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz jednostek, którym w roku 2012 przyznano dofinansowanie
Lp. Gmina
Miasto
Powiat Nazwa zadania Wysokość dotacji określona w promesie Promesa
Promesy przyznane 23 lutego 2012 r.
1 -------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1685W Warka - Kępa Niemojewska - Biała Góra od km 7+120 do km 11+770 1 780 000,00
2 -------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1132W Siemiradz - Bród od km 1+250 do km 1+750
3 -------- Garwoliński Odbudowa drogi powiatowej Nr 1349W Samogoszcz - Kraski - Podstolice - Podoblin km 2+680 ÷ 4+910 600 000,00
4 -------- Kozienicki Odbudowa drogi powiatowej nr 1721W Holendry Kuźmińskie- Holendry Piotrowskie od km 0+000 do km 3+715 i od km 4+248 do km 4+688, dł. 4.155m 2 000 000,00
5 -------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki - Czuchleby - Chotycze w km 1+888 ÷ 3+388, dł. 1,500 km 1 000 000,00
6 -------- Płocki Remont drogi powiatowej nr 2982W Słubice - Piotrówek na odcinku od km 0+010 do km 4+138 długości 4,128km 1 500 000,00
7 -------- Płocki Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie-Nowosiadło-Piotrkówek-Iłów w miejscowości Juliszew w km 3+292
8 -------- Sochaczewski Odbudowa drogi powiatowej Nr 3805W odcinek Wólka Smolana - Strojec o długości 497mb, od 6+758 do 7+255 km 350 000,00
9 -------- Zwoleński Przebudowa drogi powiatowej nr 1937 W Chotcza - Lucimia na długości 390m od km 7+073 do km 7+463 200 000,00
10 -------- Marszałek
Województwa
Mazowieckiego
Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 stanowiącej dojazd do mostu i rozbiórkę wraz z odbudową mostu na rzece Bzura od 47+082,80 do 47+686,08 km 6 800 000,00
11 Białobrzegi Białobrzeski Przebudowa dróg we wsi Brzeźce - ul. Rzeczna (od km 0+087 do km 0+197) i Piliczna (od km 0+000 do km 0+187) o łącznej dł. 0,297 km 45 000,00
12 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380101W dł. 1400 mb w km 0+000 do 1+400 235 000,00
13 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śladów 380103W do ścieżki dł. 355 mb w km 0+000 do 0+355
14 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przęsławice 380108W dł. 450 mb w km 0+000 do 0+450
15 Chotcza Lipski Odbudowa drogi gminnej Nr 190113W Baranów - Jarentowskie Pole - Boiska dł. 360 mb od km 0+000 do 0+360 360 000,00
16 Chotcza Lipski dbudowa drogi gminnej Nr 190113W Baranów - Jarentowskie Pole - Boiska dł. 560 mb od km 0+440 do 1+000
17 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Kuligów, ul.Serocka na odcinku od 0+180 km do 0+480 km 170 000,00
18 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Czarnów, ul. Długa na odcinku od 0+610 km do 0+710 km
19 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w msc. Stasiopole na odcinku od  0+000 km do 0+150 km
20 Gąbin Płocki Odbudowa drogi w m. Stara Korzeniówka - dz. O nr ewid. 180 Na długości: 2100 m Na odcinku: 0+000 do 2+100 km 980 000,00
21 Gąbin Płocki Odbudowa drogi w m. Potrzebna - dz. O nr ewid. 134/1 na długości: 3000 m na odcinku: 0+000 do 3+000 km
22 Gniewoszów Kozienicki Remont drogi gminnej nr 170308W w m. Podmieście etap III, odcinek od km 1+313 do km 2+063. 130 000,00
23 Gostynin Gostyniński Remont odcinka drogi gminnej w m. Baby Dolne na odcinku 300 mb od km 0+835 do km 1+135 130 000,00
24 Iłów Sochaczewski Przebudowa dróg dojazdowych do wału w miejscowościach Pieczyska Łowickie o dł. 370 mb w km 0+000-0+370; Łady o dł. 240mb w km 0+000-0+240; Bieniew o dł. 310 mb w km
0+000-0+310
500 000,00
25 Iłów Sochaczewski Przebudowa dróg dojazdowych do wału na odcinku Suchodół - Kępa Karolińska o łącznej długości 1500 mb w tym droga w miejsc. Suchodół o dł 300mb w km 0+000-0+300, droga w miejsc.Suchodół o dł 500mb w km 0+000-0+500 oraz droga wmiejsc. Kępa Karolińska o dł 650mb w km 0+000-0+650
26 Leoncin Nowodworski Remont dróg gminnych Nowe Polesie - Stare Polesie 1,5 km szer. 3,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1+400 do km 2+100 260 000,00
27 Leoncin Nowodworski Remont dróg gminnych Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa dł.1,5km szer. 4,0m na odcinku od km 1+400 do km 1+600, od km 1+800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 oraz od km 3+200 do km 3+600
28 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminnej wew. we wsi Podwierzbie
o długości 2100 mb w km 0+000 do 2+100
300 000,00
29 Młodzieszyn Sochaczewski emont drogi gminnej ulica Ogrodowa w Młodzieszynie dł. 1620 mb  od km 0+000 do km 1+200 oraz od km 1+500 do km 1+920 350 000,00
30 Nasielsk Nowodworski Odbudowa asfaltowej drogi gminnej w m. Pianowo gm.
Nasielsk  rozmytej w skutek ulewnych deszczów  w km od 1+382 do 1+582
120 000,00
31 Przyłęk Zwoleń Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś odcinek
o dł. 310 mb w km: 0+000 - 0+310
70 000,00
32 Przytyk Radomski Remont mostu w Starym Młynie na rzece Radomce-powódź-maj-wrzesień 2010 r. W km 2+000, całkowita długość remontowanego mostu 11,65m 300 000,00
33 Radzanów Bialobrzeski Remont drogi Czarnocin - Śliwiny gmina Radzanów na
odcinku Czarnocin 0,000+0,610 Śliwiny 0,000+0,1665 łącznie 2275m
280 000,00
34 Stromiec Białobrzeski Przebudowa nawierzchni dróg gminnych:
1.Stromiec ul. Cicha, ul. Miła, ul.Złota, ul.Stok o łącznej długości 0,500km, ul.Łąkowa droga nr 110523W od km 0+980 do km 1+580, ul. Poświętna droga nr 110514W od 0+000 do km 1+410,  długość łączna 3120mb pow 11580m2
2. Piróg i Mokry Las od km 0+000 do km 1+050;
od km 1+320 do km 2+220; od km 5+560 do km 6+060; droga nr 110516W, długość 2450mb, pow. 9800m2
3. Stromiecka Wola od km 1+250 do km 3+700,
droga nr 110530W, długość2450mb, pow. 8650m2
4. Pokrzywna od km 0+000 do 0+650, droga nr 110507W, długość 650mb, pow. 2600m2
450 000,00
35 Troszyn Ostrołęka Remont drogi gminnej Chrostowo - Łady od km 0+000 do km 1+200, przepust w km 0+274 160 000,00
36 Wyśmierzyce Białobrzeski Remont drogi gminnej gruntowej o nawierzchni częściowo ulepszonej piaszczysto-żwirowej, piaszczysto-żużlowej Działy-Grzmiąca szerokości zmiennej 5-9m, długości ogólnej 2,710 m oraz
3 szt przepustów, od km 0+000 do km 1+250 oraz od km 1+250 do 2+710
350 000,00
Suma 19 420 000,00 zł
Promesy przyznane 13 czerwca 2012 r.
1 -------- Lipski Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku 927 mb w km 6+202 - 7+129 2 000 000,00
2 -------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 3665W Mordy - Klimonty - Ptaszki - Bejdy - Próchenki w km 1+487 - 2+309, 2+498 - 3+458, 3+514 - 3+771, 3+801 - 3+835, 3+865 - 3+892, dł. 2,100 km 1 000 000,00
3 -------- Ostrołęcki Odbudowa drogi powiatowej nr 2580 W Orzoł – Stacja kolejowa Parciaki na odcinkach od 1+675 do km 1+800 i od km 6+000 do km 8+680, łącznie na długości 2805 m 1 300 000,00
4 -------- Ostrowski Odbudowa uszkodzonych odcinków drogi powiatowej Nr 2620W relacji Dąbrowa - Boguty - Pianki, etap II na długosci 6123  mb od km 7+080 do km 9+765, od km 10+300 do km 10+600, od km 10+933 do km 14+071 1 800 000,00
5 -------- Siedlecki Odbudowa drogi powiatowej Nr 3617W Siedlce – Korczew na odcinku Trębice – Bartków Stary od km 24+600 do km 25+300 oraz Nr 3932W Repki – Wyrozęby – Bartków Stary  od km 11+600 do km 14+200, łącznie na długosci 3300 mb 1 800 000,00
6 -------- Sokołowski Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3903W Ceranów – Rytele Święckie - do granicy powiatu w kierunku Treblinki na długości 6 306 mb od km 10+974 do km 17+280 3 700 000,00
7 -------- Sokołowski Odbudowa drogi kategorii powiatowej nr 3922W Jabłonna Lacka – Gródek - Skrzeszew na długości 3 000 mb od km 23+164 do km 26+164
8 Białobrzegi Białobrzeski Przebudowa drogi we wsi Brzeźce - ul.Filsacka o dł. 0,36 km, od km 0+000 do km 0+360 50 000,00
9 Ceranów Sokołowski Remont drogi gminnej Rytele Olechny – Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346, 14 na długości 3 400 m od km 0+000 do km 3+400 wraz z mostem Rytele Olechny – Wólka Nadbużna Nr 629/1, 299, 346, 14 w km 1+825 220 000,00
10 Karniewo Makowski Remont mostu na rzece Orzyc w ciągu drogi G102W Obiecanowo- Budzynowo Walędzięta, km 28+900, dł. mostu ze skrzydłami 56,05 1 200 000,00
11 Korczew Siedlecki Odbudowa drogi gminnej nr 360212W Starczewice - Przekop na długości 790 mb od km 0+000 do km 0+790 500 000,00
12 Kosów Lacki Sokołowski Odbudowa mostu w ciągu drogi Krupy – Wólka Dolna nr ew. działek 7, 8 w km od 0+254 do 0+275 500 000,00
13 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminna Kochów - Maciejowice - Przewóz na długości 910 mb, od km 0+000 do km 0+160, od km 0+160 do km 0+910 120 000,00
14 Promna Bialobrzeski Remont drogi w Pacewie, droga gminna na długości 1030 m, od km 0+000 do km 1+030 240 000,00
15 Promna Białobrzeski Remont drogi w Przybyszewie, droga gminna na długosci 860 m, od km 0+000 do km 0+860
16 Radzanów Białobrzeski Remont drogi Zacharzów - Kępina na odcinku 2570 m od km 0+000 do 2+570 220 000,00
17 Sabnie Sokołowski Odbudowa mostu w miejscowości Niewiadoma w ciągu drogi gminnej nr 390607W w km 3+717 1 300 000,00
18 Stara Błotnica Białobrzeski Odbudowa przepustu drogowego leżącego w ciągu drogi gminnej nr 110415 W Grodzisko - Trąbki - Wola Gozdowska - Stare Żdżary w km 0+711 100 000,00
19 Sterdyń Sokołowski Remont drogi gminnej nr 390903W Paulinów – Stary Ratyniec na długości 2 900 mb, od km 0+000 do km 0+290 150 000,00
Suma 16 200 000,00 zł
Promesy przyznane 3 lipca 2012 r.
1 Gąbin Płocki Odbudowa drogi wewnętrznej wraz z obiektami drogowymi w miejscowości Dobrzyków, Gmina Gąbin - dz. o nr ewid. 407 i 433 268 690,00
Suma 268 690,00 zł
Promesy przyznane 13 września 2012 r.
1 Dąbrówka Wołomiński Remont drogi gminnej w miejscowości Dreszer, ul. Wiejska, dł. 500 mb, km 0+500 100 000,00
2 Goworowo Ostrołęcki Przebudowa drogi gminnej Kruszewo – Jawory Stare na dł. 1.050 mb 100 000,00
3 Jabłonna Lacka Sokołowski Remont przepustu w ciągu drogi gminnej Gończa – Krzemień w km 5+100 50 000,00
Suma 250 000,00 zł
Promesy przyznane 19 września 2012 r.
1 Wiązowna Otwocki Odbudowa drogi gminnej nr 270813W – ul. Mlądzka w km 0+000-1+160 500 000,00
Suma 500 000,00 zł
Promesy przynane 12 października 2012 r.
1 ---------------- Białobrzeski Remont drogi powiatowej Nr 1124W Turno - Brzeźce Od km 1+848 do km 3+148 300 000,00
2 ---------------- Garwoliński Remont drogi powiatowej Nr 1351W Antonówka – Podstolice na długości 1775mb od km 2+350 do km 4+125 800 000,00
3 ---------------- Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2029W od drogi Nr 2050W - Szańków - do drogi Nr 19 w km 0+017 ÷ 0+667, 0+740 ÷ 0+796, 0+861 ÷ 0+925, 0+968 ÷ 1+468, 1+950 ÷ 2+500, 3+214 ÷ 3+744, dł 2,350 km 1 300 000,00
4 ---------------- Ostrołęcki Odbudowa dróg powiatowych nr 2559 W Zamość – Gostery, od km 11+365,00 do km 12+965,00 oraz nr 2555 W Piski – Kleczkowo, od km2+872,00 do km 2+972,00 ,od km3+372,00 do km 3+872,00,od km3+972,00 do km 4+372,00, od km5+072,00 do km 5+122,00,od km5+772,00 do km 6+172,00, od km6+272,00 do km 6+372,00 900 00,00
5 ---------------- Siedlecki Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W Od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew) na długości 500 mb od km 16+500 do km 17+000 380 000,00
6 ---------------- Sochaczewski Remont drogi powiatowej nr 3838W odcinek Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - I ETAP 2012 (tj. odc. Budy Iłowskie - Stare Budy w km 5+610 - 7+010) 500 000,00
7 Brochów Sochaczewski Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb od km 0+000 do km 1+540 270 000,00
8 Ceranów Sokołowski Remont drogi gminnej Długie Kamieńskie nr działki 784/2 od km 0÷000 do km 1÷200 dł. odcinka 12000 mb 300 000,00
9 Korczew Siedlecki Odbudowa drogi gminnej nr 3616010 Szczeglacin – Czaple Folwark na długości 1 500 mb od km 0+000 do km 1+500 450 000,00
10 Kosów Lacki Sokołowski Remont drogi gminnej w Rytelach Świeckich dz. Nr 118 na długości 308 mb od km 0+000 do km 0+308 80 000,00
11 Maciejowice Garwoliński Odbudowa drogi gminnej Podwierzbie na długości 630 mb od km 0+000 do km 0+630 200 000,00
12 Młodzieszyn Sochaczewski Remont drogi gminnej dł. 1410 mb: od mk 4+228 do km 4 + 410, od km 4+432 do km 4+ 740, od km 4+ 758 do km 4+810, od km 4+830 do km 4+863, od km 5+889 do km 5+720 300 000,00
13 Słubice Płocki Odbudowa odcinka drogi gminnej G23 od drogi gminnej G30 do wału przeciwpowodziowego na długości 920 mb od km 0+000 do km 0+920 500 000,00
Odbudowa odcinków drogi gminnej G38 (Mostówka) dojazdowej do wału na długości 650 mb od km 2+496 do km 2+786 od km 3+283 do km 3+643
14 Solec nad Wisłą Lipski Modernizacja ulicy Plażowej na długości 320 m od km 0+000 do km 0+320 250 000,00
Suma 6 530 000,00 zł
Promesy przynane 26 października 2012 r.
1 ---------------- Sokołowski Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 3918W, na odcinku Rogów - Repki w km 12+458-16+649 2 770 000,00
2 Ceranów Sokołowski Przebudowa drogi gminnej Ceranów nr dz. 1708, 1912, 905, 771 w km 0+000-2+350 560 000,00
Przebudowa drogi gminnej Rytele - Wszołki nr 693/2, 964, 695 w km 0+000-1+000
3 Jabłonna Lacka Sokołowski Przebudowa drogi kategorii gminnej Bujały - Władysławów nr 390311W w km 0+000-2+700 240 000,00
4 Promna Bialobrzeski Remont drogi w Biejkowie granica Gminy - Brześce nr 11024W w km 0+000-1+400 205 000,00
Suma 3 775 000,00 zł

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Rafał Marciniak, 18.10.2012, Ilość wejść: 2956, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry