Pomoc dla niepełnosprawnych

2012

Wykaz gmin ujętych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 9 listopada 2011 roku (Dz. U. z 2011r., Nr 246, poz.1468),

w których dofinansowaniu podlega 100% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego, nie więcej jednak niż wysokość przyznanego dofinansowania.

Załączniki do strony

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 02.01.2012, Ilość wejść: 1963, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry