Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano promesy

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano środki

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 

Promesa

Promesy przyznane 7 listopada 2013 roku:
1.

--------

Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły, o dł. 1764 mb, od km 1+960 do km 3+724 - Etap I.

700 000,00 zł

2.

--------

Sochaczewski Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Władysławów - Gilówka Dolna, o dł. 905 mb, od km 2+740 do km 3+645. 300 000,00 zł
Suma 1 000 000,00 zł
Promesy przyznane 22 października 2013 roku:
1. Białobrzegi

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów, od km 0+000 do km 0+605" 130 000,00 zł
2. Brochów

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 380135W w miejscowości Piaski Duchowne, od km 0+000 do km 0+425" 70 000,00 zł
3. Chotcza

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 190113W w miejscowości Jarentowskie Pole, od km 0+000 do km 0+650" 120 000,00 zł
4. Gniewoszów

--------

"Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Stary, wzdłuż wału przecwpowodziowego, od km 0+000 do km 1+171" 280 000,00 zł
5. Iłów

--------

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska, od km 0+000 do mk 1+000" 260 000,00 zł
6. Jabłonna Lacka

--------

1. "Remont drogi gminnej nr 390310W Łuzki - Morszków, od km 0+000 do km 1+200"

2. "Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 215 w miejscowości Łuzki Kolonia, od km 0+000 do km 0+520"

370 000,00 zł
7. Promna

--------

"Remont drogi gminnej nr 110213W w miejscowości Pacew, od km 0+000 do km 0+715" 200 000,00 zł
8. Radzanów

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowści Błeszno do miejscowości Branica, od km 0+355 do km 2+830" 530 000,00 zł
9.

--------

Ostrołęcki

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo - Grzymki, od km 1+300 do km 3+400"

1 200 000,00 zł

Suma

3 160 000,00 zł

 

Promesy przyznane 26 lipca 2013 roku:

 

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej oraz przepustu w ciągu drogi w miejscowości Ceranów, nr ewid. Dz. 1708, 1912, o dł. 100 mb, od km 0+150 do km 0+200
(dz. Nr ewid. 1708) oraz od km 0+000 do km 0+050 (dz. Nr ewid. 1912)”

220 900,00 zł

2.

Chotcza

--------

„Remont mostu w miejscowości Siekierka Stara,
w ciągu drogi gminnej nr 190109, dz. ewid. nr 829,
o dł. 11 mb oraz drogi dojazdowej do mostu o łącznej dł. 250 mb (po obu stronach mostu po 125 mb) od km 0+150 do km 0+311”

139 300,00 zł

3.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek, nr ewid. Dz. 503, 29, 314, o dł. 1100 mb, od km 0+000 do km 1+100”

426 600,00 zł

4.

Lipsko

--------

„Remont drogi gminnej nr 190305W na odcinku Daniszów – Tomaszówka, o dł. 1000 mb, od km 3+560 do km 4+560”

160 000,00 zł

5.

Młodzieszyn

--------

1. Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Julipol Wieś, o dł. 100 mb, od km 2+490 do km do km 2+590 oraz 2 przepusty w ciągu drogi fi 120 cm
i 60 cm, w km 2+540”;

2. „Remont drogi gminnej nr 382604W
w miejscowości Juliopol Wieś, o dł. 100 mb, od km 0+490 do km 0+590 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 1200 cm i dł. 8 mb;

3. „Remont drogi gminnej nr 382607W miejscowości Julipopl Pieńki, o dł. 50 mb, od km 0+493 do km 0+543 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi
fi 140 cm, dł. 8 mb”

139 100,00 zł

6.

Pilawa

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 131049W
w miejscowości Pilawa, ul. Sportowa, o dł. 485 mb, od km 0+000 do km 0+485”

216 600,00 zł

7.

Solec nad Wisłą

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 190619W
w miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885 mb,
od km 0+000 do km 0+885”

490 000,00 zł

8.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa drogi gminnej nr 1111W na odcinku Podlesie – Radzanów, o dł. 1800 mb. od km 1+800 do km 2+800 oraz od km 4+200 do km 5+000”

546 100,00 zł

9.

--------

Siedlecki

„Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew), w km 5+050, 5+210, 5+375, 5+785”

160 000,00 zł

Suma

2 498 600,00 zł

 

 

Promesy przyznane 20 lutego 2013 roku:

 

1.

Białobrzegi

--------

„Przebudowa drogi we wsi Brzeźce – ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0.648 km, od km 0+000 do km 0+648”

100 000,00 zł

2.

Brochów

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0.695 km, 0+000 km do 0+695 km”

100 000,00 zł

3.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej nr 2115 w Ceranowie,
dł. 0.33 km, 0+000 km do 0+330 km”

240 000,00 zł

4.

Dąbrówka

--------

„Remont drogi gminnej nr 241 Czarnów,
ul. Piaskowa, dł. 400 mb, 0+000 km do 0+400 km”

100 000,00 zł

5.

Iłów

--------

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna,
dł. 2.4 km, 0+000 km do 2+400 km”

600 000,00 zł

6.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi gminnej w m. Dzierzby Włościańskie (Daszek), dł. 0.7 km, 0+808 km do 1+508 km”

150 000,00 zł

7.

Lipsko

--------

„Przebudowa ul. Jadwinów w Lipsku, droga gminna
nr 190335W, 1450 m, 0+000 km do 1+450 km”

90 000,00 zł

8.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Łaskarzewie, dł. 0.6 km, 0+000 km do 0+600 km”

150 000,00 zł

9.

Maciejowice

--------

„Odbudowa drogi wraz z przepustem
w miejscowości Kochów, 204 mb, 0+130 km
do 0+230 km, od 0+230 km do 0+234 km (przepust), od 0+234 km do 0+334 km”

70 000,00 zł

 

10.

 

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej Bieliny – Kamion Duży,
dł. 4630 mb, 2+240 km do 4+240 km”

100 000,00 zł

11.

Mokobody

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 360414W Męczyn – Dąbrowa – Smolaki od km 0+000 do km 2+769.73 oraz drogi gminnej łączącej drogi nr 360414W
i 360413W na odcinku od km 0+000 do km 0+399.27 działka nr ew. 95 w m – ści Dąbrowa o łącznej długości 3 169 mb na terenie Gminy Mokobody”

800 000,00 zł

12.

Nasielsk

--------

„Przebudowa mostu na rzece Nasielna
w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury,
nr 240723, 0+083 km”

300 000,00 zł

13.

Promna

--------

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
nr 110234W Biejków granica Gminy – Brześce,
dł. 1,4 km, 0+000 km do 1+400 km”

200 000,00 zł

14.

Wyśmierzyce

--------

„Remont drogi gminnej nr 564 obręb Witaszyn, 0+000 km do 0+290 km, dł. 0.29 km”

50 000,00 zł

15.

--------

Białobrzeski

„Remont drogi powiatowej nr 1125W Szczyty – Brzeźce, dł. 1.7 km, 1+100 km do 2+800 km”

250 000,00 zł

16.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2913 m i odcinek Kępeczki – Staszów o dł. 1025 m, łącznie 3938 m” 

1 400 000,00 zł

17.

--------

Lipski

„Odbudowa Infrastruktury drogowej po powodzi - Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz
z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica
na odcinku 927 mb w km 6+202 – 7+129
w formule zaprojektuj i wybuduj”

1 950 000,00 zł

18.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2030W Wyczółki – Bolesty do drogi nr 19, 1.94 km, 2+750 km
do 4+690 km”

1 200 000,00 zł

19.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, dł. 5.096 km, 0+000 km do 5+096 km”

950 000,00 zł

20.

--------

Siedlecki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski na długości 4 711 m,
od km 0+900 do km 5+611”

2 000 000,00 zł

21.

--------

Sochaczewski

„Remont drogi powiatowej nr 3813W Witkowice – Sochaczew, w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km
do 5+910 km”

300 000,00 zł

22.

--------

Sokołowski

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W
i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka
od km 10+625 km do km 11+392,1 km,
od km 4+142,10 km do km 4+500 km”

 

2. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej
nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649” 

1 600 000,00 zł

23.

--------

Węgrowski

„Remont drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór, dł. 4.22 km, 0+000 do km 4+220”

1 300 000,00 zł

Suma

14 000 000,00 zł

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Pauina Abramczyk, 16.04.2013, Ilość wejść: 2786, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry