Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano promesy

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano środki

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 

Promesa

Promesy przyznane 7 listopada 2013 roku:
1.

--------

Łosicki Remont drogi powiatowej Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły, o dł. 1764 mb, od km 1+960 do km 3+724 - Etap I.

700 000,00 zł

2.

--------

Sochaczewski Odbudowa drogi powiatowej Nr 6915W Władysławów - Gilówka Dolna, o dł. 905 mb, od km 2+740 do km 3+645. 300 000,00 zł
Suma 1 000 000,00 zł
Promesy przyznane 22 października 2013 roku:
1. Białobrzegi

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów, od km 0+000 do km 0+605" 130 000,00 zł
2. Brochów

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 380135W w miejscowości Piaski Duchowne, od km 0+000 do km 0+425" 70 000,00 zł
3. Chotcza

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 190113W w miejscowości Jarentowskie Pole, od km 0+000 do km 0+650" 120 000,00 zł
4. Gniewoszów

--------

"Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Stary, wzdłuż wału przecwpowodziowego, od km 0+000 do km 1+171" 280 000,00 zł
5. Iłów

--------

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska, od km 0+000 do mk 1+000" 260 000,00 zł
6. Jabłonna Lacka

--------

1. "Remont drogi gminnej nr 390310W Łuzki - Morszków, od km 0+000 do km 1+200"

2. "Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 215 w miejscowości Łuzki Kolonia, od km 0+000 do km 0+520"

370 000,00 zł
7. Promna

--------

"Remont drogi gminnej nr 110213W w miejscowości Pacew, od km 0+000 do km 0+715" 200 000,00 zł
8. Radzanów

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowści Błeszno do miejscowości Branica, od km 0+355 do km 2+830" 530 000,00 zł
9.

--------

Ostrołęcki

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo - Grzymki, od km 1+300 do km 3+400"

1 200 000,00 zł

Suma

3 160 000,00 zł

 

Promesy przyznane 26 lipca 2013 roku:

 

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej oraz przepustu w ciągu drogi w miejscowości Ceranów, nr ewid. Dz. 1708, 1912, o dł. 100 mb, od km 0+150 do km 0+200
(dz. Nr ewid. 1708) oraz od km 0+000 do km 0+050 (dz. Nr ewid. 1912)”

220 900,00 zł

2.

Chotcza

--------

„Remont mostu w miejscowości Siekierka Stara,
w ciągu drogi gminnej nr 190109, dz. ewid. nr 829,
o dł. 11 mb oraz drogi dojazdowej do mostu o łącznej dł. 250 mb (po obu stronach mostu po 125 mb) od km 0+150 do km 0+311”

139 300,00 zł

3.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek, nr ewid. Dz. 503, 29, 314, o dł. 1100 mb, od km 0+000 do km 1+100”

426 600,00 zł

4.

Lipsko

--------

„Remont drogi gminnej nr 190305W na odcinku Daniszów – Tomaszówka, o dł. 1000 mb, od km 3+560 do km 4+560”

160 000,00 zł

5.

Młodzieszyn

--------

1. Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Julipol Wieś, o dł. 100 mb, od km 2+490 do km do km 2+590 oraz 2 przepusty w ciągu drogi fi 120 cm
i 60 cm, w km 2+540”;

2. „Remont drogi gminnej nr 382604W
w miejscowości Juliopol Wieś, o dł. 100 mb, od km 0+490 do km 0+590 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 1200 cm i dł. 8 mb;

3. „Remont drogi gminnej nr 382607W miejscowości Julipopl Pieńki, o dł. 50 mb, od km 0+493 do km 0+543 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi
fi 140 cm, dł. 8 mb”

139 100,00 zł

6.

Pilawa

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 131049W
w miejscowości Pilawa, ul. Sportowa, o dł. 485 mb, od km 0+000 do km 0+485”

216 600,00 zł

7.

Solec nad Wisłą

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 190619W
w miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885 mb,
od km 0+000 do km 0+885”

490 000,00 zł

8.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa drogi gminnej nr 1111W na odcinku Podlesie – Radzanów, o dł. 1800 mb. od km 1+800 do km 2+800 oraz od km 4+200 do km 5+000”

546 100,00 zł

9.

--------

Siedlecki

„Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew), w km 5+050, 5+210, 5+375, 5+785”

160 000,00 zł

Suma

2 498 600,00 zł

 

 

Promesy przyznane 20 lutego 2013 roku:

 

1.

Białobrzegi

--------

„Przebudowa drogi we wsi Brzeźce – ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0.648 km, od km 0+000 do km 0+648”

100 000,00 zł

2.

Brochów

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0.695 km, 0+000 km do 0+695 km”

100 000,00 zł

3.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej nr 2115 w Ceranowie,
dł. 0.33 km, 0+000 km do 0+330 km”

240 000,00 zł

4.

Dąbrówka

--------

„Remont drogi gminnej nr 241 Czarnów,
ul. Piaskowa, dł. 400 mb, 0+000 km do 0+400 km”

100 000,00 zł

5.

Iłów

--------

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna,
dł. 2.4 km, 0+000 km do 2+400 km”

600 000,00 zł

6.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi gminnej w m. Dzierzby Włościańskie (Daszek), dł. 0.7 km, 0+808 km do 1+508 km”

150 000,00 zł

7.

Lipsko

--------

„Przebudowa ul. Jadwinów w Lipsku, droga gminna
nr 190335W, 1450 m, 0+000 km do 1+450 km”

90 000,00 zł

8.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Łaskarzewie, dł. 0.6 km, 0+000 km do 0+600 km”

150 000,00 zł

9.

Maciejowice

--------

„Odbudowa drogi wraz z przepustem
w miejscowości Kochów, 204 mb, 0+130 km
do 0+230 km, od 0+230 km do 0+234 km (przepust), od 0+234 km do 0+334 km”

70 000,00 zł

 

10.

 

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej Bieliny – Kamion Duży,
dł. 4630 mb, 2+240 km do 4+240 km”

100 000,00 zł

11.

Mokobody

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 360414W Męczyn – Dąbrowa – Smolaki od km 0+000 do km 2+769.73 oraz drogi gminnej łączącej drogi nr 360414W
i 360413W na odcinku od km 0+000 do km 0+399.27 działka nr ew. 95 w m – ści Dąbrowa o łącznej długości 3 169 mb na terenie Gminy Mokobody”

800 000,00 zł

12.

Nasielsk

--------

„Przebudowa mostu na rzece Nasielna
w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury,
nr 240723, 0+083 km”

300 000,00 zł

13.

Promna

--------

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
nr 110234W Biejków granica Gminy – Brześce,
dł. 1,4 km, 0+000 km do 1+400 km”

200 000,00 zł

14.

Wyśmierzyce

--------

„Remont drogi gminnej nr 564 obręb Witaszyn, 0+000 km do 0+290 km, dł. 0.29 km”

50 000,00 zł

15.

--------

Białobrzeski

„Remont drogi powiatowej nr 1125W Szczyty – Brzeźce, dł. 1.7 km, 1+100 km do 2+800 km”

250 000,00 zł

16.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2913 m i odcinek Kępeczki – Staszów o dł. 1025 m, łącznie 3938 m” 

1 400 000,00 zł

17.

--------

Lipski

„Odbudowa Infrastruktury drogowej po powodzi - Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz
z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica
na odcinku 927 mb w km 6+202 – 7+129
w formule zaprojektuj i wybuduj”

1 950 000,00 zł

18.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2030W Wyczółki – Bolesty do drogi nr 19, 1.94 km, 2+750 km
do 4+690 km”

1 200 000,00 zł

19.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, dł. 5.096 km, 0+000 km do 5+096 km”

950 000,00 zł

20.

--------

Siedlecki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski na długości 4 711 m,
od km 0+900 do km 5+611”

2 000 000,00 zł

21.

--------

Sochaczewski

„Remont drogi powiatowej nr 3813W Witkowice – Sochaczew, w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km
do 5+910 km”

300 000,00 zł

22.

--------

Sokołowski

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W
i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka
od km 10+625 km do km 11+392,1 km,
od km 4+142,10 km do km 4+500 km”

 

2. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej
nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649” 

1 600 000,00 zł

23.

--------

Węgrowski

„Remont drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór, dł. 4.22 km, 0+000 do km 4+220”

1 300 000,00 zł

Suma

14 000 000,00 zł

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Pauina Abramczyk, 16.04.2013, Ilość wejść: 2264, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry