Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Lista kontaktów - Promesy z dnia 20 lutego 2013 r.

W sprawach dotyczących dostarczenia dokumentów, prosimy kontaktować się z osobami wskazanymi poniżej.

 

Wykaz osób, z którymi należy kontaktować się przy realizacji projektów powodziowych:

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Osoba do kontaktu:

1.

Białobrzegi

--------

„Przebudowa drogi we wsi Brzeźce – ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0.648 km, od km 0+000 do km 0+648”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

2.

Brochów

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0.695 km, 0+000 km do 0+695 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

3.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej nr 2115 w Ceranowie,
dł. 0.33 km, 0+000 km do 0+330 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

4.

Dąbrówka

--------

„Remont drogi gminnej nr 241 Czarnów,
ul. Piaskowa, dł. 400 mb, 0+000 km do 0+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

5.

Iłów

--------

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna,
dł. 2.4 km, 0+000 km do 2+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

6.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi gminnej w m. Dzierzby Włościańskie (Daszek), dł. 0.7 km, 0+808 km do 1+508 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

7.

Lipsko

--------

„Przebudowa ul. Jadwinów w Lipsku, droga gminna
nr 190335W, 1450 m, 0+000 km do 1+450 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

8.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Łaskarzewie, dł. 0.6 km, 0+000 km do 0+600 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

9.

Maciejowice

--------

„Odbudowa drogi wraz z przepustem
w miejscowości Kochów, 204 mb, 0+130 km
do 0+230 km, od 0+230 km do 0+234 km (przepust), od 0+234 km do 0+334 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

10.

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej Bieliny – Kamion Duży,
dł. 4630 mb, 2+240 km do 4+240 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

11.

Mokobody

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 360414W Męczyn – Dąbrowa – Smolaki od km 0+000 do km 2+769.73 oraz drogi gminnej łączącej drogi nr 360414W
i 360413W na odcinku od km 0+000 do km 0+399.27 działka nr ew. 95 w m – ści Dąbrowa o łącznej długości 3 169 mb na terenie Gminy Mokobody”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

12.

Nasielsk

--------

„Przebudowa mostu na rzece Nasielna
w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury,
nr 240723, 0+083 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

13.

Promna

--------

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
nr 110234W Biejków granica Gminy – Brześce,
dł. 1,4 km, 0+000 km do 1+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

14.

Wyśmierzyce

--------

„Remont drogi gminnej nr 564 obręb Witaszyn, 0+000 km do 0+290 km, dł. 0.29 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

15.

--------

Białobrzeski

„Remont drogi powiatowej nr 1125W Szczyty – Brzeźce, dł. 1.7 km, 1+100 km do 2+800 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

16.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2913 m i odcinek Kępeczki – Staszów o dł. 1025 m, łącznie 3938 m” 

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

17.

--------

Lipski

„Odbudowa Infrastruktury drogowej po powodzi - Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz
z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica
na odcinku 927 mb w km 6+202 – 7+129
w formule zaprojektuj i wybuduj”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

18.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2030W Wyczółki – Bolesty do drogi nr 19, 1.94 km, 2+750 km
do 4+690 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

19.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, dł. 5.096 km, 0+000 km do 5+096 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

20.

--------

Siedlecki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski na długości 4 711 m,
od km 0+900 do km 5+611”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

21.

--------

Sochaczewski

„Remont drogi powiatowej nr 3813W Witkowice – Sochaczew, w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km
do 5+910 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

22.

--------

Sokołowski

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W
i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka
od km 10+625 km do km 11+392,1 km,
od km 4+142,10 km do km 4+500 km”

 

2. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej
nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649” 

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

23.

--------

Węgrowski

„Remont drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór, dł. 4.22 km, 0+000 do km 4+220”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

Podziel / Share
Opublikowane przez Pauina Abramczyk, 26.04.2013, Ilość wejść: 2099, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry