Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Lista kontaktów - Promesy z dnia 20 lutego 2013 r.

W sprawach dotyczących dostarczenia dokumentów, prosimy kontaktować się z osobami wskazanymi poniżej.

 

Wykaz osób, z którymi należy kontaktować się przy realizacji projektów powodziowych:

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Osoba do kontaktu:

1.

Białobrzegi

--------

„Przebudowa drogi we wsi Brzeźce – ul. Potoczek, od skrzyżowania z ul. Piaskową w kierunku: Wincentowa, dł. 0.648 km, od km 0+000 do km 0+648”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

2.

Brochów

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki 380107W, dł. 0.695 km, 0+000 km do 0+695 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

3.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej nr 2115 w Ceranowie,
dł. 0.33 km, 0+000 km do 0+330 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

4.

Dąbrówka

--------

„Remont drogi gminnej nr 241 Czarnów,
ul. Piaskowa, dł. 400 mb, 0+000 km do 0+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

5.

Iłów

--------

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Gilówka Górna,
dł. 2.4 km, 0+000 km do 2+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

6.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi gminnej w m. Dzierzby Włościańskie (Daszek), dł. 0.7 km, 0+808 km do 1+508 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

7.

Lipsko

--------

„Przebudowa ul. Jadwinów w Lipsku, droga gminna
nr 190335W, 1450 m, 0+000 km do 1+450 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

8.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina
w Łaskarzewie, dł. 0.6 km, 0+000 km do 0+600 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

9.

Maciejowice

--------

„Odbudowa drogi wraz z przepustem
w miejscowości Kochów, 204 mb, 0+130 km
do 0+230 km, od 0+230 km do 0+234 km (przepust), od 0+234 km do 0+334 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

10.

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej Bieliny – Kamion Duży,
dł. 4630 mb, 2+240 km do 4+240 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

11.

Mokobody

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 360414W Męczyn – Dąbrowa – Smolaki od km 0+000 do km 2+769.73 oraz drogi gminnej łączącej drogi nr 360414W
i 360413W na odcinku od km 0+000 do km 0+399.27 działka nr ew. 95 w m – ści Dąbrowa o łącznej długości 3 169 mb na terenie Gminy Mokobody”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

12.

Nasielsk

--------

„Przebudowa mostu na rzece Nasielna
w miejscowości Nasielsk ul. Żwirki i Wigury,
nr 240723, 0+083 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

13.

Promna

--------

„Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze
nr 110234W Biejków granica Gminy – Brześce,
dł. 1,4 km, 0+000 km do 1+400 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

14.

Wyśmierzyce

--------

„Remont drogi gminnej nr 564 obręb Witaszyn, 0+000 km do 0+290 km, dł. 0.29 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

15.

--------

Białobrzeski

„Remont drogi powiatowej nr 1125W Szczyty – Brzeźce, dł. 1.7 km, 1+100 km do 2+800 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

16.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1724W Kozienice – Mozolice Duże, odcinek Holendry Kozienickie – Wólka Tyrzyńska o dł. 2913 m i odcinek Kępeczki – Staszów o dł. 1025 m, łącznie 3938 m” 

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

17.

--------

Lipski

„Odbudowa Infrastruktury drogowej po powodzi - Odbudowa mostu na rzece Iłżanka wraz
z dojazdami do mostu w ciągu drogi powiatowej
nr 1914W Ciepielów – Świesielice – Tymienica
na odcinku 927 mb w km 6+202 – 7+129
w formule zaprojektuj i wybuduj”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

18.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2030W Wyczółki – Bolesty do drogi nr 19, 1.94 km, 2+750 km
do 4+690 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

19.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, dł. 5.096 km, 0+000 km do 5+096 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

20.

--------

Siedlecki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 3610W Nowe Opole – Wyłazy – Niwiski na długości 4 711 m,
od km 0+900 do km 5+611”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

21.

--------

Sochaczewski

„Remont drogi powiatowej nr 3813W Witkowice – Sochaczew, w m. Mistrzewice, dł. 1 km, 4+910 km
do 5+910 km”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

22.

--------

Sokołowski

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909W
i 3920W w Dzierzbach, gm. Jabłonna Lacka
od km 10+625 km do km 11+392,1 km,
od km 4+142,10 km do km 4+500 km”

 

2. „Przebudowa drogi kategorii powiatowej
nr 3918W, na odcinku Rogów – Repki w km 12+458 – 16+649” 

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

23.

--------

Węgrowski

„Remont drogi powiatowej nr 4208W Zagrodniki – Topór, dł. 4.22 km, 0+000 do km 4+220”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

Podziel / Share
Opublikowane przez Pauina Abramczyk, 26.04.2013, Ilość wejść: 2614, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry