Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Wykaz gmin ujętych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z 2010  r. Nr 149, poz. 996), Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi. Poniżej zestawienie obowiązujących rozporządzeń dotyczących obszaru województwa mazowieckiego.

 

 

I.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie gmin,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 roku:

1.

DĄBRÓWKA

2.

PRZASNYSZ

II.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych:

1.

CHOTCZA

2.

CIEPIELÓW

3.

LIPSKO

4.

RZECZNIÓW

5.

SIENNO

III.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

1. GŁOWACZÓW
2. GRABÓW NAD PILICĄ
3. JEDLIŃSK
4. MAGNUSZEW
5. STROMIEC
 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 21.05.2013, Ilość wejść: 2418, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry