Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Wykaz gmin ujętych w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906, z 2010  r. Nr 149, poz. 996), Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi. Poniżej zestawienie obowiązujących rozporządzeń dotyczących obszaru województwa mazowieckiego.

 

 

I.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie gmin,
w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od maja do lipca 2012 roku:

1.

DĄBRÓWKA

2.

PRZASNYSZ

II.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2012 roku w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2012 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych:

1.

CHOTCZA

2.

CIEPIELÓW

3.

LIPSKO

4.

RZECZNIÓW

5.

SIENNO

III.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od kwietnia do lipca 2013 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

1. GŁOWACZÓW
2. GRABÓW NAD PILICĄ
3. JEDLIŃSK
4. MAGNUSZEW
5. STROMIEC
 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 21.05.2013, Ilość wejść: 2180, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry