Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Lista kontaktów - Promesy z dnia 26 lipca 2013 r.

W sprawach dotyczących dostarczenia dokumentów, prosimy kontaktować się z osobami wskazanymi poniżej.

 

Wykaz osób, z którymi należy kontaktować się przy realizacji projektów powodziowych:

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Osoba do kontaktu:

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej oraz przepustu w ciągu drogi w miejscowości Ceranów, nrewid. Dz. 1708, 1912, o dł. 100 mb, od km 0+150 do km 0+200 (dz. Nr ewid. 1708) oraz od km 0+000 do km 0+050 (dz. Nr ewid. 1912)”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

2.

Chotcza

--------

„Remont mostu w miejscowości Siekierka Stara, w ciągu drogi gminnej nr 190109, dz. ewid. nr 829, o dł. 11 mb oraz drogi dojazdowej do mostu o łącznej dł. 250 mb (po obu stronach mostu po 125 mb) od km 0+150 do km 0+311”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

3.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek, nr ewid. Dz. 503, 29, 314, o dł. 1100 mb, od km 0+000 do km 1+100”  ”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

4.

Lipsko

--------

„Remont drogi gminnej nr 190305W na odcinku Daniszów – Tomaszówka, o dł. 1000 mb, od km 3+560 do km 4+560”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

5.

Młodzieszyn

--------

1. Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Julipol Wieś, o dł. 100 mb, od km 2+490 do km do km 2+590 oraz 2 przepusty w ciągu drogi fi 120 cm i 60 cm, w km 2+540”;

 

2. „Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Juliopol Wieś, o dł. 100 mb, od km 0+490 do km 0+590 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 1200 cm i dł. 8mb;

 

3. „Remont drogi gminnej nr 382607W miejscowości Julipopl Pieńki, o dł. 50 mb, od km 0+493 do km 0+543 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 140 cm, dł. 8 mb”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

6.

Pilawa

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 131049W w miejscowości Pilawa, ul. Sportowa, o dł. 485 mb, od km 0+000 do km 0+485”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

7.

Solec nad Wisłą

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885 mb, od km 0+000 do km 0+885”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

8.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa drogi gminnej nr 1111W na odcinku Podlesie – Radzanów, o dł. 1800 mb. od km 1+800 do km 2+800 oraz od km 4+200 do km 5+000”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

9.

--------

Siedlecki

„Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew), w km 5+050, 5+210, 5+375, 5+785”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 01.08.2013, Ilość wejść: 1206, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry