Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Lista kontaktów - Promesy z dnia 26 lipca 2013 r.

W sprawach dotyczących dostarczenia dokumentów, prosimy kontaktować się z osobami wskazanymi poniżej.

 

Wykaz osób, z którymi należy kontaktować się przy realizacji projektów powodziowych:

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Osoba do kontaktu:

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej oraz przepustu w ciągu drogi w miejscowości Ceranów, nrewid. Dz. 1708, 1912, o dł. 100 mb, od km 0+150 do km 0+200 (dz. Nr ewid. 1708) oraz od km 0+000 do km 0+050 (dz. Nr ewid. 1912)”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

2.

Chotcza

--------

„Remont mostu w miejscowości Siekierka Stara, w ciągu drogi gminnej nr 190109, dz. ewid. nr 829, o dł. 11 mb oraz drogi dojazdowej do mostu o łącznej dł. 250 mb (po obu stronach mostu po 125 mb) od km 0+150 do km 0+311”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

3.

Jabłonna Lacka

--------

„Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek, nr ewid. Dz. 503, 29, 314, o dł. 1100 mb, od km 0+000 do km 1+100”  ”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

4.

Lipsko

--------

„Remont drogi gminnej nr 190305W na odcinku Daniszów – Tomaszówka, o dł. 1000 mb, od km 3+560 do km 4+560”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

5.

Młodzieszyn

--------

1. Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Julipol Wieś, o dł. 100 mb, od km 2+490 do km do km 2+590 oraz 2 przepusty w ciągu drogi fi 120 cm i 60 cm, w km 2+540”;

 

2. „Remont drogi gminnej nr 382604W w miejscowości Juliopol Wieś, o dł. 100 mb, od km 0+490 do km 0+590 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 1200 cm i dł. 8mb;

 

3. „Remont drogi gminnej nr 382607W miejscowości Julipopl Pieńki, o dł. 50 mb, od km 0+493 do km 0+543 oraz 1 przepustu żelbetowego w ciągu drogi fi 140 cm, dł. 8 mb”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

6.

Pilawa

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 131049W w miejscowości Pilawa, ul. Sportowa, o dł. 485 mb, od km 0+000 do km 0+485”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

7.

Solec nad Wisłą

--------

„Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze, o dł. 885 mb, od km 0+000 do km 0+885”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

8.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa drogi gminnej nr 1111W na odcinku Podlesie – Radzanów, o dł. 1800 mb. od km 1+800 do km 2+800 oraz od km 4+200 do km 5+000”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

9.

--------

Siedlecki

„Odbudowa 4 przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew (na odcinku Laskowice – Korczew), w km 5+050, 5+210, 5+375, 5+785”

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 01.08.2013, Ilość wejść: 979, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry