Pomoc dla niepełnosprawnych

2013

Lista kontaktów - Promesy z dnia 22 października 2013 r.

W sprawach dotyczących dostarczenia dokumentów, prosimy kontaktować się z osobami wskazanymi poniżej.

 

Wykaz osób, z którymi należy kontaktować się przy realizacji projektów powodziowych:
Lp.

Gmian

Miasto

Powiat Nazwa zadania Osoba do kontaktu:

1.

Białobrzegi

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty - Leopoldów, od km 0+000 do km 0+605"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

2.

Brochów

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 380135W w miejscowości Piaski Duchowne, od km 0+000 do km 0+425"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

3.

Chotcza

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 190113W w miejscowości Jarentowskie Pole, od km 0+000 do km 0+650"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

4.

Gniewoszów

--------

"Remont drogi gminnej w miejscowości Regów Stary, wzdłuż wału przecwpowodziowego, od km 0+000 do km 1+171"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

5.

Iłów

--------

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Ładowska, od km 0+000 do mk 1+000"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

6.

Jabłonna Lacka

--------

1. "Remont drogi gminnej nr 390310W Łuzki - Morszków, od km 0+000 do km 1+200"

2. "Remont drogi gminnej na dz. nr ewid. 215 w miejscowości Łuzki Kolonia, od km 0+000 do km 0+520"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

7.

Promna

--------

"Remont drogi gminnej nr 110213W w miejscowości Pacew, od km 0+000 do km 0+850"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

8.

Radzanów

--------

"Odbudowa drogi gminnej nr 110309W z miejscowści Błeszno do miejscowości Branica, od km 0+355 do km 2+830"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

9.

--------

Ostrołęcki

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2548W Kordowo - Grzymki, od km 1+300 do km 3+400"

Katarzyna Podgórniak

tel. 22-695-62-06

e-mail: kpodgorniak@mazowieckie.pl

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 25.10.2013, Ilość wejść: 950, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry