Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania Wysokość dotacji określona w promesie Promesa
Promesy przyznane 28 października 2014 roku:
1 -------- Łosicki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2035W Kopce - Juniewicze - Huszlew, o dł. 700mb, od km 4+500 do km 5+200." 540 000,00 zł

2 Brochów -------- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 30 i dz. ew. br 8, o dł. 0,750 km, od km 0+000 do km 0+750." 230 000,00 zł
 

3 Brochów -------- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 87, o dł. 0,8 km, od km 0+000 do km 0+800."
4 Chotcza -------- "Odbudowa drogi gminnej nr 190113W Białobrzegi - Jarentowskie pole, o dł. 0,75 km, od km 0+000 do 0+450." 190 000,00 zł
5 Lipsko Miasto i Gmina -------- "Remont drogi gminnej nr 190357W, ul. Leśna w miejscowości Lipsko, długość 450 mb, od km 0+000  do 0+450." 80 000,00 zł
6 Maciejowice -------- "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 757 we wsi Maciejowice, o dł. 275 mb, od km 0+000 do km 0+275." 80 000,00 zł
7 Nasielsk -------- "Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk ul. Pniewska Górka, nr ewid. dz. 5, 63/1/1, w km 0+340."

90 000,00 zł
 

8 -------- Sokołowski "Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W w miejscowości Grzymały, na odcinku o długości 0,240 km, od km 8+214 do km 8+454." 350 000,00 zł
9 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 4403W od dr nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowice - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka, o dł. 2000mb, od km 22+170 do km 42+170; etap I." 1 398 000,00 zł

10 Suchożebry -------- "Odbudowa drogi gminnej nr 361016W Sosna - Kozółki - Droga krajowa nr 63, o dł. 450 mb, od km 0+475 do km 0+925 oraz przepust w ciągu drogi gminnej nr 361016W w miejscowości Sosna Kozółki, od km 0+700." 330 000,00 zł
11 Leoncin -------- "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 50/1 jako dojazdu do wału przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Nowa Mała Wieś, o dł. 0,33 km." 310 000,00 zł

      Suma 2 500 000,00 zł  
Promesy przyznane 21 października 2014 roku:
1  Miasto Łaskarzew -------- "Odbudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej oraz studni rewizyjnej na ul. Ściegiennego w Mieście Łaskarzew, nr ewid. dz. 417, na odcinku o długości 0,062 km."

176 000,00 zł

2  Miasto Łaskarzew -------- "Odbudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej oraz 2 studni rewizyjnych na ul. Dąbrowskiego w Mieście Łaskarzew, nr ewid. dz. 476, na odcinku o długości 0,034 km." 243 000,00 zł
3 Solec nad Wisłą -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 190605W w Solec nad Wisłą o dł. 800m od km 0+000 do km. 0+800." 285 000,00 zł
4 -------- Sochaczewski "Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wilcze Tułowice - Wiszory i Wólka Smolana - Plecewice, o łącznej długości 5,020 km od km 0+015 do km 2+980 oraz od km 10+715 do km 12+770." 268 000,00 zł
5 -------- Sokołowski "Przebudowa drogi powiatowej nr 3913W Sabnie - Hołowienki, o dł. 1900 mb, od km 4+900 do km 6+800." 1 455 000,00 zł

      Suma 2 077 000,00 zł  
Promesy przyznane 7 sierpnia 2014 roku:
1. Czerwonka --------

"Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 374 w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374, o dł. 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"

105 000,00 zł
Promesy przyznane 22 i 29 lipca 2014 roku:
1. Białobrzegi

--------

"Przebudowa drogi gminnej Brzeźce - Budy Brankowskie - granica gminy Białobrzegi, o dł. 1766 mb, od km 0+000 do km 1+766"

200 000,00 zł
2. Jabłonna Lacka

--------

"Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej Wirów - Wasilew Skrzeszewski, nr ewid. dz. 354, w km 0+466"

50 000,00 zł
3. Pilawa

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 131043W w miejscowości Pilawa, ul. M. Konopnickiej, o dł. 480 mb, od km.0+000 do km 0+480"

400 000,00 zł
4. Promna

--------

"Remont drogi w Biejkowie I etap odcinek za mostem - Budy Brankowskie, o dł. 900 mb, od km 0+000 do km 0+900"

300 000,00 zł
5. Wyszogród

--------

"Remont drogi gminnej nr 291522W ul. Czerwińska (Rybaki, nr ewid. działki 732) w miejscowości Wyszogród o długości  1800 mb, od km 0+000 do km 1+800"

100 000,00 zł
6.

--------

Białobrzeski

"Remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o dł. 850 mb, od km 2+675 do km 3+525"

100 000,00 zł

7.

--------

Garwoliński

"Remont drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, o dł. 3600 mb, od km 19+770 do km 21+870 i od km 30+785 do km 32+285"

550 000,00 zł
8

--------

Lipski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica,  o dł. 2200 mb, od km 7+129 do km 9+329 oraz przepust w km 8+229 i przepust w km 8+729"

550 000,00 zł
9.

--------

Ostrowski

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne, o dł. 3428,3 mb, od km 3+790 do km 5+824 oraz do km 6+324 do km 7+718,30"

1 300 000,00 zł
10.

--------

Siedlecki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew), o łącznej dł. 3758,71 mb, od km 13+741,29 do km 16+500, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi"

1 400 000,00 zł
      Suma 4 950 000,00 zł  

Promesy przyznane 6 lutego 2014 roku:

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin,
nr ewid. dz. 2460, 2462, 2463, o dł. 2000 mb,
od km 0+000 do km 2+000”

350 000,00 zł

2.

Chotcza

--------

„Odbudowa drogi gminnej dojazdowej od wału p/pow. Chotcza Górna do drogi powiatowej w Chotczy Dolnej, o dł. 1270 mb, od km 0+760 do km 2+030 – Etap II”

445 000,00 zł

3.

Gąbin

--------

„Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Troszyn, na długości 1000 mb – etap I, w tym na działce nr 450 na długości 600 mb, 0+000 do 0+600 km oraz na działce nr 433 na długości 400 mb, 0+000 do 0+400 km”

300 000,00 zł

4.

Karniewo

--------

„Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 210210W Czarnostów – Szwelice, w miejscowości Czarnostów
na rzece Pełcie, w km 0+046”

700 000,00 zł

5.

Kosów Lacki

--------

„Przebudowa mostu na rzece Kosówce
w miejscowości Jakubiki w ciągu drogi gminnej
nr 390413W Wólka Okrąglik – Jakubiki, o dł. 18,5 mb, od km 2+716,1 do km 2+734,6”

1 300 000,00 zł

6.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Klonowa, o dł. 211 mb, od km 0+007 do km 0+218”

65 000,00 zł

7.

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W, o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293”

215 000,00 zł

8.

Nasielsk

--------

„Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk
na drodze gminnej nr 240395W, nr ewid. dz. 1001/1, 1001/2, ul. Podmiejska, w km 0+368”

165 000,00 zł

9.

Troszyn

--------

„Remont drogi gminnej nr 251101W Opęchowo – Kurpie, o dł. 1000 mb, od km 0+000 do km 1+000”

90 000,00 zł

10.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa przepustów w ciagu drogi powiatowej
nr 1128W, od miejscowości Stromiec –
Podlesie Duże – Dobieszyn, w km: 0+850, 2+080, 2+110”

44 000,00 zł

11.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1732W Sieciechów – Łoje, o dł. 1831 mb, od km 0+628 do km 2+459”

970 000,00 zł

12.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2002W Zakrze – Dzięcioły – Etap II, o dł. 1764 mb, od km 1+960
do km 3+724”

400 000,00 zł

13.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, o dł. 1681 mb, od km 3+415 do km do 5+096 km – ETAP II”

550 000,00 zł

14.

--------

Ostrowski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603W Srebrna – Łętownica – Przeździecko – Grzymki,
o dł. 1605 mb, od km 5+772 do km 7+377”

1 100 000,00 zł

15.

--------

Płocki

„Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego
w ciagu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski, w miejscowości Troszyn Polski nad kanałem Dobrzykowskim, w km 4+915”

1 700 000,00 zł

16.

--------

Radomski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Kowalków – Sienno, o dł. 3220 mb od km 8+430 do km 11+650”

2 000 000,00 zł

17.

--------

Sokołowski

„Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka” 

300 000,00 zł

 

 

 

Suma

10 694 000,00 zł

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 31.10.2014, Ilość wejść: 2030, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry