Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania Wysokość dotacji określona w promesie Promesa
Promesy przyznane 28 października 2014 roku:
1 -------- Łosicki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2035W Kopce - Juniewicze - Huszlew, o dł. 700mb, od km 4+500 do km 5+200." 540 000,00 zł

2 Brochów -------- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 30 i dz. ew. br 8, o dł. 0,750 km, od km 0+000 do km 0+750." 230 000,00 zł
 

3 Brochów -------- "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łasice, dz. ew. nr 87, o dł. 0,8 km, od km 0+000 do km 0+800."
4 Chotcza -------- "Odbudowa drogi gminnej nr 190113W Białobrzegi - Jarentowskie pole, o dł. 0,75 km, od km 0+000 do 0+450." 190 000,00 zł
5 Lipsko Miasto i Gmina -------- "Remont drogi gminnej nr 190357W, ul. Leśna w miejscowości Lipsko, długość 450 mb, od km 0+000  do 0+450." 80 000,00 zł
6 Maciejowice -------- "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej nr 757 we wsi Maciejowice, o dł. 275 mb, od km 0+000 do km 0+275." 80 000,00 zł
7 Nasielsk -------- "Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk ul. Pniewska Górka, nr ewid. dz. 5, 63/1/1, w km 0+340."

90 000,00 zł
 

8 -------- Sokołowski "Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W w miejscowości Grzymały, na odcinku o długości 0,240 km, od km 8+214 do km 8+454." 350 000,00 zł
9 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 4403W od dr nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowice - Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka, o dł. 2000mb, od km 22+170 do km 42+170; etap I." 1 398 000,00 zł

10 Suchożebry -------- "Odbudowa drogi gminnej nr 361016W Sosna - Kozółki - Droga krajowa nr 63, o dł. 450 mb, od km 0+475 do km 0+925 oraz przepust w ciągu drogi gminnej nr 361016W w miejscowości Sosna Kozółki, od km 0+700." 330 000,00 zł
11 Leoncin -------- "Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 50/1 jako dojazdu do wału przeciwpowodziowego na terenie miejscowości Nowa Mała Wieś, o dł. 0,33 km." 310 000,00 zł

      Suma 2 500 000,00 zł  
Promesy przyznane 21 października 2014 roku:
1  Miasto Łaskarzew -------- "Odbudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej oraz studni rewizyjnej na ul. Ściegiennego w Mieście Łaskarzew, nr ewid. dz. 417, na odcinku o długości 0,062 km."

176 000,00 zł

2  Miasto Łaskarzew -------- "Odbudowa uszkodzonej sieci kanalizacyjnej oraz 2 studni rewizyjnych na ul. Dąbrowskiego w Mieście Łaskarzew, nr ewid. dz. 476, na odcinku o długości 0,034 km." 243 000,00 zł
3 Solec nad Wisłą -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 190605W w Solec nad Wisłą o dł. 800m od km 0+000 do km. 0+800." 285 000,00 zł
4 -------- Sochaczewski "Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Wilcze Tułowice - Wiszory i Wólka Smolana - Plecewice, o łącznej długości 5,020 km od km 0+015 do km 2+980 oraz od km 10+715 do km 12+770." 268 000,00 zł
5 -------- Sokołowski "Przebudowa drogi powiatowej nr 3913W Sabnie - Hołowienki, o dł. 1900 mb, od km 4+900 do km 6+800." 1 455 000,00 zł

      Suma 2 077 000,00 zł  
Promesy przyznane 7 sierpnia 2014 roku:
1. Czerwonka --------

"Przebudowa wiejskiego stawu w Dąbrówce, przepustu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 374 w km 0+171 oraz drogi gminnej nr ewid. 374, o dł. 0,030 km, od km 0+144 do km 0+174"

105 000,00 zł
Promesy przyznane 22 i 29 lipca 2014 roku:
1. Białobrzegi

--------

"Przebudowa drogi gminnej Brzeźce - Budy Brankowskie - granica gminy Białobrzegi, o dł. 1766 mb, od km 0+000 do km 1+766"

200 000,00 zł
2. Jabłonna Lacka

--------

"Remont przepustu w ciągu drogi wewnętrznej Wirów - Wasilew Skrzeszewski, nr ewid. dz. 354, w km 0+466"

50 000,00 zł
3. Pilawa

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 131043W w miejscowości Pilawa, ul. M. Konopnickiej, o dł. 480 mb, od km.0+000 do km 0+480"

400 000,00 zł
4. Promna

--------

"Remont drogi w Biejkowie I etap odcinek za mostem - Budy Brankowskie, o dł. 900 mb, od km 0+000 do km 0+900"

300 000,00 zł
5. Wyszogród

--------

"Remont drogi gminnej nr 291522W ul. Czerwińska (Rybaki, nr ewid. działki 732) w miejscowości Wyszogród o długości  1800 mb, od km 0+000 do km 1+800"

100 000,00 zł
6.

--------

Białobrzeski

"Remont drogi powiatowej nr 1101W Osuchów - Lisów, o dł. 850 mb, od km 2+675 do km 3+525"

100 000,00 zł

7.

--------

Garwoliński

"Remont drogi powiatowej nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów, o dł. 3600 mb, od km 19+770 do km 21+870 i od km 30+785 do km 32+285"

550 000,00 zł
8

--------

Lipski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica,  o dł. 2200 mb, od km 7+129 do km 9+329 oraz przepust w km 8+229 i przepust w km 8+729"

550 000,00 zł
9.

--------

Ostrowski

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne, o dł. 3428,3 mb, od km 3+790 do km 5+824 oraz do km 6+324 do km 7+718,30"

1 300 000,00 zł
10.

--------

Siedlecki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew (na odcinku Dąbrowa - Korczew), o łącznej dł. 3758,71 mb, od km 13+741,29 do km 16+500, od km 17+982,29 do km 18+982,29 oraz 4 przepustów w ciągu drogi"

1 400 000,00 zł
      Suma 4 950 000,00 zł  

Promesy przyznane 6 lutego 2014 roku:

1.

Ceranów

--------

„Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin,
nr ewid. dz. 2460, 2462, 2463, o dł. 2000 mb,
od km 0+000 do km 2+000”

350 000,00 zł

2.

Chotcza

--------

„Odbudowa drogi gminnej dojazdowej od wału p/pow. Chotcza Górna do drogi powiatowej w Chotczy Dolnej, o dł. 1270 mb, od km 0+760 do km 2+030 – Etap II”

445 000,00 zł

3.

Gąbin

--------

„Odbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Troszyn, na długości 1000 mb – etap I, w tym na działce nr 450 na długości 600 mb, 0+000 do 0+600 km oraz na działce nr 433 na długości 400 mb, 0+000 do 0+400 km”

300 000,00 zł

4.

Karniewo

--------

„Budowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 210210W Czarnostów – Szwelice, w miejscowości Czarnostów
na rzece Pełcie, w km 0+046”

700 000,00 zł

5.

Kosów Lacki

--------

„Przebudowa mostu na rzece Kosówce
w miejscowości Jakubiki w ciągu drogi gminnej
nr 390413W Wólka Okrąglik – Jakubiki, o dł. 18,5 mb, od km 2+716,1 do km 2+734,6”

1 300 000,00 zł

6.

Łaskarzew

--------

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Klonowa, o dł. 211 mb, od km 0+007 do km 0+218”

65 000,00 zł

7.

Młodzieszyn

--------

„Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W, o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293”

215 000,00 zł

8.

Nasielsk

--------

„Odbudowa mostu w miejscowości Nasielsk
na drodze gminnej nr 240395W, nr ewid. dz. 1001/1, 1001/2, ul. Podmiejska, w km 0+368”

165 000,00 zł

9.

Troszyn

--------

„Remont drogi gminnej nr 251101W Opęchowo – Kurpie, o dł. 1000 mb, od km 0+000 do km 1+000”

90 000,00 zł

10.

--------

Białobrzeski

„Odbudowa przepustów w ciagu drogi powiatowej
nr 1128W, od miejscowości Stromiec –
Podlesie Duże – Dobieszyn, w km: 0+850, 2+080, 2+110”

44 000,00 zł

11.

--------

Kozienicki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 1732W Sieciechów – Łoje, o dł. 1831 mb, od km 0+628 do km 2+459”

970 000,00 zł

12.

--------

Łosicki

„Remont drogi powiatowej nr 2002W Zakrze – Dzięcioły – Etap II, o dł. 1764 mb, od km 1+960
do km 3+724”

400 000,00 zł

13.

--------

Ostrołęcki

„Odbudowa drogi powiatowej nr 2574W Pasieki – Kunin, o dł. 1681 mb, od km 3+415 do km do 5+096 km – ETAP II”

550 000,00 zł

14.

--------

Ostrowski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603W Srebrna – Łętownica – Przeździecko – Grzymki,
o dł. 1605 mb, od km 5+772 do km 7+377”

1 100 000,00 zł

15.

--------

Płocki

„Rozbiórka i odbudowa mostu zlokalizowanego
w ciagu drogi powiatowej nr 2980W Nowosiadło – Troszyn Polski, w miejscowości Troszyn Polski nad kanałem Dobrzykowskim, w km 4+915”

1 700 000,00 zł

16.

--------

Radomski

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Kowalków – Sienno, o dł. 3220 mb od km 8+430 do km 11+650”

2 000 000,00 zł

17.

--------

Sokołowski

„Odbudowa mostu na cieku wodnym bez nazwy w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3926W w obrębie ewidencyjnym Łuzki w km 9+250, gm. Jabłonna Lacka” 

300 000,00 zł

 

 

 

Suma

10 694 000,00 zł

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 31.10.2014, Ilość wejść: 2334, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry