Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wzór protokołu komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej (obowiązujące w 2014 roku)

Poniżej zamieszczamy obowiazujący w 2014 roku protokołu komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej.

Do protokołu strat należy załączyć:

 1. kosztorys (zatwierdzony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa);
 2. mapki sytuacyjne;
 3. potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (potwierdzenie własności – np. wypis z ewidencji gruntów bądź umowę/ decyzję o przekazanie obiektu w trwały zarząd). W protokołach Komisji Samorządowej powinny zostać ujęte tylko obiekty posiadające udokumentowany status. Nie należy wpisywać dróg transportu rolnego, tzw. wewnętrznych, które nie mają uregulowanego statusu prawnego;
 4. dokumentację fotograficzną obszaru;
 5. zaświadczenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w przypadku deszczu nawalnego).

Wymienione dokumenty wraz z protokołem strat będą stanowiły komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji.

Załączniki do strony

 • Wzór protokołu
  268.5 KB
  Data dodania 21.02.2014 15:05
  Data modyfikacji 16.09.2014 10:54
Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 21.02.2014, Ilość wejść: 1662, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry