Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wzór protokołu komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej (obowiązujące w 2014 roku)

Poniżej zamieszczamy obowiazujący w 2014 roku protokołu komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej.

Do protokołu strat należy załączyć:

  1. kosztorys (zatwierdzony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub marszałka województwa);
  2. mapki sytuacyjne;
  3. potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (potwierdzenie własności – np. wypis z ewidencji gruntów bądź umowę/ decyzję o przekazanie obiektu w trwały zarząd). W protokołach Komisji Samorządowej powinny zostać ujęte tylko obiekty posiadające udokumentowany status. Nie należy wpisywać dróg transportu rolnego, tzw. wewnętrznych, które nie mają uregulowanego statusu prawnego;
  4. dokumentację fotograficzną obszaru;
  5. zaświadczenie z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (w przypadku deszczu nawalnego).

Wymienione dokumenty wraz z protokołem strat będą stanowiły komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 21.02.2014, Ilość wejść: 2087, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry