Pomoc dla niepełnosprawnych

2015

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2015 roku przyznano promesy

 

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2015 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona w promesie

Promesa

Promesy przyznane 13 lutego 2015 roku:

1 Ceranów -------- "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin, nr ewid. dz. 2460, 2462, 2463, o dł. 2000mb, od km 0+000 do km 2+000." 556 000,00 zł

2

Chotcza

-------- "Odbudowa drogi gminnej nr 190101W Chotcza – Borowiec, o dł. 553 mb, ok. km 0+000 do km 0+553."

154 000,00zł
 

3 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz.ewid. 450, o dł. 1000 m od km 0+600 do km 1+600"

639 000,00 zł

4 Iłów --------

1. "Przebudowa grogi gminnej nr 380248W, w miejscowości Białocin, o dł. 1620mb, od km 0+000 do km 1+620."

2. "Przebudowa drogi gminnej nr 380208W, w miejscowości Iłów –Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585."

679 000,00 zł

5 Kazanów --------

1. "Remont mostu na rzece Iłżanka Kowalków - Stoki - Kowalków Kolonia nr drogi 450129W
od km 1+935 do km 1+950"

2. "Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do4+310, nr drogi 450106W miejscowość Niedarczów Górny – Kolonia."

133 000,00 zł
 

6 Lipsko -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Poręba, o dł. 250 mb, od km 4+539 do km 4+789." 53 000,00 zł

7 Łaskarzew --------

1. "Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o dł. 150mb, od km 0+000 do km 0+150"

2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia, o dł. 776 mb, od km 0+000 do km 0+776."
397 000,00 zł

8  Maciejowice -------- "Odbudowa drogi gminnej Antoniówka Świerżowska – Antonówka Wilczkowska, nr dz. ewid. 425, 124, 68, o długości 2,310 km, od km 0+000 do km 1+810 oraz od km 1+810 do km 2+310." 907 000,00 zł

9 Młodzieszyn --------

1. "Remont mostu na rzece Bzurze we wsi Mistrzewice, w km 0+055"

2. "Remont drogi gminnej nr dz. ewid. 188,189,254,256,259 w miejscowości Mistrzewice, długość 1062mb, od 0+000km do 1+062 km."
308 000,00 zł 

10 Nasielsk --------

1. "Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk ul. Pniewska Górka,nr ewid. dz. 631/1, 201, 200/9 w km 0+340."

2. "Odbudowa drogi gminnej nr 240327W Nasielsk ul. Broninek - o dł. 595 mb, od km 0+886 do km 1+481"
306 000,00 zł

11 Platerów -------- "Remont dróg gminnych nr dz.ewid.: 312/13 ( od km 0+050 do km 0+100), 323/2 ( od km 0+200 do km 0+350), 1064 (od km 0+000 do km 0+150), 1065 (od km 0+000 do km 0+100), 1066 (od km 0+000 do km  0+050) w miejscowości Mężenin o dł. 0,500 km." 59 000,00 zł

12 Promna -------- "Remont drogi w Biejkowie nr dz. ewid. 475,479 – II etap, odcinek za mostem – Budy Baranowskie, o dł. 1050 m od km 0+900 do km 1+950." 350 000,00 zł

13 Staroźreby -------- "Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Staroźreby, ulice na odcinku od ul. Płockiej do ul. Chopina ( ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, Północna), kolektor kryty, rów odkryty, chodnik oraz droga od km 0+000 do km 1+267,2." 2 047 000,00 zł

14 Troszyn -------- "Remont drogi gminnej nr 251102W Troszyn – Janochy, o dł. 870 mb, od km 0+730 do km 1+600 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 0+225." 62 000,00 zł

15 Wyśmierzyce --------

1. "Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn, o dł. 580 mb, od km 0+000 do km 0+580"

2. "Remont drogi gminnej nr 584 obręb Witaszyc, o dł. 500 mb, od km 0+000 do km 0+500."
143 000,00 zł

16 -------- Białobrzeski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn – Jabłonna, o dł. 700 mb, od km 0+000 do km 0+700." 165 000,00 zł

17 -------- Lipski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów Świesielice – Tymienica, o dł. 1712 mb, od km 9+329 do km 22+041." 872 000,00 zł

18 -------- Łosicki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości
Zakrze, o dł. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776."
589 000,00 zł

19 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W  Goworowo - Kamianka - Pomian,
o dł. 4300 mb, od km 10+600 do km 14+900."
3 195 000,00 zł

20 -------- Sochaczewski

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622km"

2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, o dł. 0,651 km."
1 560 000,00 zł

21 -------- Sokołowski

"Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W w Grzymałach, na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 wraz z odwodnieniem."

1 574 000,00 zł

22 -------- Zwoleński

1. "Odbudowa drogi powiatowej 3533W Kłonówek – Rawica na odcinku o dł. 0,700 km od 6+235 km do 6+935km"

2. "Odbudowa dróg powiatowych nr 4519W Kazanów – Wielgie na odcinku o dł. 0,078 km od 0+057 km do 0+135 km wraz z przepustem odwadniającym na 0+086 km oraz Ne 4502W Kazanów – Kopiec na odcinku o dł. 0,130 km od km 0+000 km do 0+130 wraz z przepustem odwadniającym na 0+070 km."
220 000,00 zł

 

Suma:

14 968 000,00 zł    

Promesy przyznane 10 i 22 lipca 2015 roku:

1 --------

Białobrzeski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000
o długości 1,600 km"
280 000,00 zł
2 -------- Lipski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Rekówka - Świesielice w km od 2+500 do km 4+059 dł. 1559 mb" 530 000,00 zł
3 -------- Sokołowski "Odbudowa mostu na rzece Zanioska w ciągu drogi powiatowej nr 3933W
na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 4+395."
600 000,00 zł
4 -------- Zwoleński Odbudowa poboczy i rowów drogi nr 4502W Kazanów – Kopiec na odcinkach: strona lewa
od km 1+020 do km 2+300 oraz strona prawa od km 0+900 do km 3+700 wraz z przepustem
w ciągu drogi w km 1+029.
200 000,00 zł
5 Białobrzegi --------

Odbudowa drogi gminnej nr 110113W Brzeźce – Folwarek - Szczyty na odcinku
od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km

530 000,00 zł
6 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Borki, nr dz. ewid.: 20, 30, o dł. 700 mb,
od km 0+000 do km 0+700"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Troszyn Polski, dz. ewid. nr 201, o dł. 1000 mb,
od km 0+000 do km 1+000"

780 000,00 zł
 

Suma:

2 920 000,00 zł  

Promesa przyznana 15 września 2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian, o dł. 1450 mb, od km 14+900 do km 16+350."

700 000,00 zł

Promesy przyznane 22 października i 4 listopada2015 roku:

1 -------- Łosicki

"Remont drogi powiatowej nr 2037W Huszlew - Makarówka - Wygnanki, w miejscowości Makarówka, o dł. 500 mb, od km 4+090do km 4+590;"

343 000,00 zł
2 -------- Białobrzeski

1. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do km 8+768
o długości 2,400 km"

2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do km 2+950 o długości 2,950 km"

1 000 000,00 zł
3 Białobrzegi --------

"Odbudowa drogi gminnej dz. ewid nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km"

280 000,00 zł
4 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn nr dz. ewid. 397, o dł. 420 mb, od 0+000 do km 0+420"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn nr dz. ewid. 480, o dł. 785 mb, od 0+000 do km 0+785. nr dz. ewid. 48, o dł. 460 mb, od km 0+000 do km 0+460"

280 000,00 zł
5 Zakroczym -------- "Remont studni głębinowej nr 1 na działce nr ewid. 104/3
we wsi Henrysin, gm. Zakroczym"
115 000,00 zł
 

Suma:

2 018 000,00 zł  

Promesy przyznane 13 listopada2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W w miejscowościach Goworowo - Kaminaka - Pomian, o dł. 2630 mb, od km 7+970 do km 10+600 etap III"

2 100 000,00 zł
2 -------- Siedlecki

"Remont drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa Korczew od km 9+974 do km 10+956 o długości 982 mb"

500 000,00 zł
     

Suma:

2 600 000,00 zł  

Promesa przyznana 15 grudnia 2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian, o dł. 578 mb, od km 5+520 do km 6+098, etap IV" 215 451,00 zł

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 24.02.2015, Ilość wejść: 1253, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry