Pomoc dla niepełnosprawnych

2015

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2015 roku przyznano promesy

 

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2015 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona w promesie

Promesa

Promesy przyznane 13 lutego 2015 roku:

1 Ceranów -------- "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Natolin, nr ewid. dz. 2460, 2462, 2463, o dł. 2000mb, od km 0+000 do km 2+000." 556 000,00 zł

2

Chotcza

-------- "Odbudowa drogi gminnej nr 190101W Chotcza – Borowiec, o dł. 553 mb, ok. km 0+000 do km 0+553."

154 000,00zł
 

3 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi w miejscowości Piaski, nr ewid. dz. 484/2, o dł. 200 mb, od km 0+000 do km 0+200"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn, nr dz.ewid. 450, o dł. 1000 m od km 0+600 do km 1+600"

639 000,00 zł

4 Iłów --------

1. "Przebudowa grogi gminnej nr 380248W, w miejscowości Białocin, o dł. 1620mb, od km 0+000 do km 1+620."

2. "Przebudowa drogi gminnej nr 380208W, w miejscowości Iłów –Narty, o dł. 600 mb, od km 0+985 do km 1+585."

679 000,00 zł

5 Kazanów --------

1. "Remont mostu na rzece Iłżanka Kowalków - Stoki - Kowalków Kolonia nr drogi 450129W
od km 1+935 do km 1+950"

2. "Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do4+310, nr drogi 450106W miejscowość Niedarczów Górny – Kolonia."

133 000,00 zł
 

6 Lipsko -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 190330W w miejscowości Poręba, o dł. 250 mb, od km 4+539 do km 4+789." 53 000,00 zł

7 Łaskarzew --------

1. "Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna w Łaskarzewie o dł. 150mb, od km 0+000 do km 0+150"

2. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew ul. Przychodnia, o dł. 776 mb, od km 0+000 do km 0+776."
397 000,00 zł

8  Maciejowice -------- "Odbudowa drogi gminnej Antoniówka Świerżowska – Antonówka Wilczkowska, nr dz. ewid. 425, 124, 68, o długości 2,310 km, od km 0+000 do km 1+810 oraz od km 1+810 do km 2+310." 907 000,00 zł

9 Młodzieszyn --------

1. "Remont mostu na rzece Bzurze we wsi Mistrzewice, w km 0+055"

2. "Remont drogi gminnej nr dz. ewid. 188,189,254,256,259 w miejscowości Mistrzewice, długość 1062mb, od 0+000km do 1+062 km."
308 000,00 zł 

10 Nasielsk --------

1. "Odbudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Nasielsk ul. Pniewska Górka,nr ewid. dz. 631/1, 201, 200/9 w km 0+340."

2. "Odbudowa drogi gminnej nr 240327W Nasielsk ul. Broninek - o dł. 595 mb, od km 0+886 do km 1+481"
306 000,00 zł

11 Platerów -------- "Remont dróg gminnych nr dz.ewid.: 312/13 ( od km 0+050 do km 0+100), 323/2 ( od km 0+200 do km 0+350), 1064 (od km 0+000 do km 0+150), 1065 (od km 0+000 do km 0+100), 1066 (od km 0+000 do km  0+050) w miejscowości Mężenin o dł. 0,500 km." 59 000,00 zł

12 Promna -------- "Remont drogi w Biejkowie nr dz. ewid. 475,479 – II etap, odcinek za mostem – Budy Baranowskie, o dł. 1050 m od km 0+900 do km 1+950." 350 000,00 zł

13 Staroźreby -------- "Przebudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Staroźreby, ulice na odcinku od ul. Płockiej do ul. Chopina ( ul. Płocka, Chopina, Wieczorka, Krótka, Sienkiewicza, Korczaka, Szkolna, Północna), kolektor kryty, rów odkryty, chodnik oraz droga od km 0+000 do km 1+267,2." 2 047 000,00 zł

14 Troszyn -------- "Remont drogi gminnej nr 251102W Troszyn – Janochy, o dł. 870 mb, od km 0+730 do km 1+600 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 0+225." 62 000,00 zł

15 Wyśmierzyce --------

1. "Remont drogi gminnej nr 570 obręb Witaszyn, o dł. 580 mb, od km 0+000 do km 0+580"

2. "Remont drogi gminnej nr 584 obręb Witaszyc, o dł. 500 mb, od km 0+000 do km 0+500."
143 000,00 zł

16 -------- Białobrzeski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn – Jabłonna, o dł. 700 mb, od km 0+000 do km 0+700." 165 000,00 zł

17 -------- Lipski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów Świesielice – Tymienica, o dł. 1712 mb, od km 9+329 do km 22+041." 872 000,00 zł

18 -------- Łosicki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości
Zakrze, o dł. 940 mb, od km 0+836 do km 1+776."
589 000,00 zł

19 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W  Goworowo - Kamianka - Pomian,
o dł. 4300 mb, od km 10+600 do km 14+900."
3 195 000,00 zł

20 -------- Sochaczewski

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1458W, Jamno – Iłów o dł. 2,622 km w od 0+000 km do 2+622km"

2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 3809W odcinek Wszeliwy – Paulinka w km 0+790 – 1+441, o dł. 0,651 km."
1 560 000,00 zł

21 -------- Sokołowski

"Przebudowa drogi kategorii powiatowej nr 4221W w Grzymałach, na odcinku o długości 0,990 km, od km 5+145 do km 6+135 wraz z odwodnieniem."

1 574 000,00 zł

22 -------- Zwoleński

1. "Odbudowa drogi powiatowej 3533W Kłonówek – Rawica na odcinku o dł. 0,700 km od 6+235 km do 6+935km"

2. "Odbudowa dróg powiatowych nr 4519W Kazanów – Wielgie na odcinku o dł. 0,078 km od 0+057 km do 0+135 km wraz z przepustem odwadniającym na 0+086 km oraz Ne 4502W Kazanów – Kopiec na odcinku o dł. 0,130 km od km 0+000 km do 0+130 wraz z przepustem odwadniającym na 0+070 km."
220 000,00 zł

 

Suma:

14 968 000,00 zł    

Promesy przyznane 10 i 22 lipca 2015 roku:

1 --------

Białobrzeski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1123W Stawiszyn - Chruściechów na odcinku od km 1+400 do 3+000
o długości 1,600 km"
280 000,00 zł
2 -------- Lipski "Odbudowa drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów - Świesielice - Tymienica na odcinku Rekówka - Świesielice w km od 2+500 do km 4+059 dł. 1559 mb" 530 000,00 zł
3 -------- Sokołowski "Odbudowa mostu na rzece Zanioska w ciągu drogi powiatowej nr 3933W
na granicy obrębów Liszki i Ostrowiec, w km 4+395."
600 000,00 zł
4 -------- Zwoleński Odbudowa poboczy i rowów drogi nr 4502W Kazanów – Kopiec na odcinkach: strona lewa
od km 1+020 do km 2+300 oraz strona prawa od km 0+900 do km 3+700 wraz z przepustem
w ciągu drogi w km 1+029.
200 000,00 zł
5 Białobrzegi --------

Odbudowa drogi gminnej nr 110113W Brzeźce – Folwarek - Szczyty na odcinku
od km 0+435 do km 1+720 o długości 1,285 km

530 000,00 zł
6 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Borki, nr dz. ewid.: 20, 30, o dł. 700 mb,
od km 0+000 do km 0+700"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Troszyn Polski, dz. ewid. nr 201, o dł. 1000 mb,
od km 0+000 do km 1+000"

780 000,00 zł
 

Suma:

2 920 000,00 zł  

Promesa przyznana 15 września 2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian, o dł. 1450 mb, od km 14+900 do km 16+350."

700 000,00 zł

Promesy przyznane 22 października i 4 listopada2015 roku:

1 -------- Łosicki

"Remont drogi powiatowej nr 2037W Huszlew - Makarówka - Wygnanki, w miejscowości Makarówka, o dł. 500 mb, od km 4+090do km 4+590;"

343 000,00 zł
2 -------- Białobrzeski

1. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1129W Michałów - Niedabyl na odcinku Niedabyl od km 6+368 do km 8+768
o długości 2,400 km"

2. "Odbudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku Smardzew - Pierzchnia od km 0+000 do km 2+950 o długości 2,950 km"

1 000 000,00 zł
3 Białobrzegi --------

"Odbudowa drogi gminnej dz. ewid nr 121/4, ul. Rubinowa w Kamieniu na odcinku od km 0+000 do km 1+150 o długości 1,150 km"

280 000,00 zł
4 Gąbin --------

1. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn nr dz. ewid. 397, o dł. 420 mb, od 0+000 do km 0+420"

2. "Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Troszyn nr dz. ewid. 480, o dł. 785 mb, od 0+000 do km 0+785. nr dz. ewid. 48, o dł. 460 mb, od km 0+000 do km 0+460"

280 000,00 zł
5 Zakroczym -------- "Remont studni głębinowej nr 1 na działce nr ewid. 104/3
we wsi Henrysin, gm. Zakroczym"
115 000,00 zł
 

Suma:

2 018 000,00 zł  

Promesy przyznane 13 listopada2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W w miejscowościach Goworowo - Kaminaka - Pomian, o dł. 2630 mb, od km 7+970 do km 10+600 etap III"

2 100 000,00 zł
2 -------- Siedlecki

"Remont drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku Dąbrowa Korczew od km 9+974 do km 10+956 o długości 982 mb"

500 000,00 zł
     

Suma:

2 600 000,00 zł  

Promesa przyznana 15 grudnia 2015 roku:

1 -------- Ostrołęcki "Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W Goworowo - Kamianka - Pomian, o dł. 578 mb, od km 5+520 do km 6+098, etap IV" 215 451,00 zł

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 24.02.2015, Ilość wejść: 1556, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry