Pomoc dla niepełnosprawnych

2016

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 Promesa 

Promesy przyznane 4 kwietnia 2016 roku:

1  Brochów --------

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Nowa Wieś Śladów – Śladów od km 0+000 do 1+018
o długości 1018 mb"

230 000,00 zł

2 Zakroczym -------

"Odbudowa stacji uzdatniania wody
na dz. ewid. nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym"

2 600 000,00 zł

3 Szelków --------

"Remont mostu na drodze gminnej działka ewid. nr 60/3
w miejscowości Zakliczewo w km 1425-1445"

220 000,00 zł

4 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W
w Goworowo - Kaminaka - Pomian od km 0+415
do km 5+520 od km 6+098 do km 6+470;
od km 16+350 do km 17+620 o długości 6747 mb"

2 615 000,00 zł

5 Słubice --------

"Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1),
nr dz. ewid. 67, 55, 29  w  miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984
o długości 0,984 km"

319 000,00 zł

6 Mirów --------

"Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary na odcinu od km 1+674 do km 3+612
o długości 1,938 km"

1 181 000,00 zł

7  Leoncin --------

"Odbudowa drogi na działce ewid. nr 73/1
Nowe Grochale od km 0+00 do 0+205"

127 000,00 zł

8 Huszlew --------

"Odbudowa drogi gminnej
nr 200120W w miejscowościach Dziadkowskie-Folwark, Krzywośnityna odcinku od km 0+000 do km 2+400
o długości 2,4 km"

1 320 000,00 zł

9 -------- Garwoliński

"Remont drogi powiatowej
nr 1360W Trojanów - Piotrówek - Podebłocie na odcinku
od km 1+650 do km 6+130 wrazz odwodnieniem na odcinku od km 2+900do km 6+130 oraz 6 zjazdami publicznymi"

1 388 000,00 zł

 

Suma:

10 000 000,00 zł

 

Promesy przyznane 19 i 26 lipca 2016 roku:

1 -------- Białobrzeski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże – Nowa Wola
na odcinku Boże - Augustów od km 0+456 do km 2+020
o długości 1,564 km"

300 000,00 zł
2 -------- Sochaczewski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W Łaziska - Stare Budy, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 do km 9+530
o długości 5,02 km"

1 160 000,00 zł
3 -------- Sokołowski

"Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany"

770 000,00 zł
4 Dąbrówka --------

"Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 700 w miejscowości Dręszew, ul. Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500 m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug)"

80 000,00 zł
5 Chotcza --------

"Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 671 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 1+400
 o długości 1400 mb"

250 000,00 zł
6 Ceranów --------

"Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1148
w miejscowości Ceranów, od km 0+000,00 do km 0+857,58 o długości 857,58 mb"

440 000,00 zł
7 Gąbin --------

"Przebudowa drogi gminnej 290602W w miejscowości
Borki, nr dz. ewid. 48, od km 0+000 do km 0+460,
o długości 460 mb"

90 000,00 zł
8 Leoncin --------

"Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 131
w miejscowości Nowe Grochale, od km 0+000 do 0+300
o długości 300 mb"

80 000,00 zł
9 Maciejowice --------

"Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Maciejowice na ul. Rynek i ul. Bankowa
o długości 0,324 km"

370 000,00 zł
10 Pilawa --------

"Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa od km 0+160 do km 1+468,41 o długości 1 308,41 mb"

1 390 000,00 zł
11 Słubice -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465
o długości 0,465 km"
160 000,00 zł
  Suma:

5 090 000,00 zł

 
Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 14.04.2016, Ilość wejść: 1257, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry