Pomoc dla niepełnosprawnych

2016

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

 

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 Promesa 

Promesy przyznane 4 kwietnia 2016 roku:

1  Brochów --------

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Nowa Wieś Śladów – Śladów od km 0+000 do 1+018
o długości 1018 mb"

230 000,00 zł

2 Zakroczym -------

"Odbudowa stacji uzdatniania wody
na dz. ewid. nr 104/3 w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym"

2 600 000,00 zł

3 Szelków --------

"Remont mostu na drodze gminnej działka ewid. nr 60/3
w miejscowości Zakliczewo w km 1425-1445"

220 000,00 zł

4 -------- Ostrołęcki

"Odbudowa drogi powiatowej nr 2569W
w Goworowo - Kaminaka - Pomian od km 0+415
do km 5+520 od km 6+098 do km 6+470;
od km 16+350 do km 17+620 o długości 6747 mb"

2 615 000,00 zł

5 Słubice --------

"Przebudowa drogi gminnej nr 291101W (G1),
nr dz. ewid. 67, 55, 29  w  miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+984
o długości 0,984 km"

319 000,00 zł

6 Mirów --------

"Przebudowa drogi gminnej nr 400308W w miejscowości Mirów Stary na odcinu od km 1+674 do km 3+612
o długości 1,938 km"

1 181 000,00 zł

7  Leoncin --------

"Odbudowa drogi na działce ewid. nr 73/1
Nowe Grochale od km 0+00 do 0+205"

127 000,00 zł

8 Huszlew --------

"Odbudowa drogi gminnej
nr 200120W w miejscowościach Dziadkowskie-Folwark, Krzywośnityna odcinku od km 0+000 do km 2+400
o długości 2,4 km"

1 320 000,00 zł

9 -------- Garwoliński

"Remont drogi powiatowej
nr 1360W Trojanów - Piotrówek - Podebłocie na odcinku
od km 1+650 do km 6+130 wrazz odwodnieniem na odcinku od km 2+900do km 6+130 oraz 6 zjazdami publicznymi"

1 388 000,00 zł

 

Suma:

10 000 000,00 zł

 

Promesy przyznane 19 i 26 lipca 2016 roku:

1 -------- Białobrzeski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 1131W Boże – Nowa Wola
na odcinku Boże - Augustów od km 0+456 do km 2+020
o długości 1,564 km"

300 000,00 zł
2 -------- Sochaczewski

"Odbudowa drogi powiatowej nr 3838W Łaziska - Stare Budy, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 do km 9+530
o długości 5,02 km"

1 160 000,00 zł
3 -------- Sokołowski

"Odbudowa mostu na Starej Rzece w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 3928W miejscowości Bielany Żyłaki w km 11+200, gm. Bielany"

770 000,00 zł
4 Dąbrówka --------

"Remont drogi gminnej nr ewid. dz. 700 w miejscowości Dręszew, ul. Wiejska od km 0+000 do km 0+500 o długości 500 m, (remont przepustu i umocnienie skarpy od strony rzeki Bug)"

80 000,00 zł
5 Chotcza --------

"Odbudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 671 w miejscowości Jarentowskie Pole na odcinku od km 0+000 do km 1+400
 o długości 1400 mb"

250 000,00 zł
6 Ceranów --------

"Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1148
w miejscowości Ceranów, od km 0+000,00 do km 0+857,58 o długości 857,58 mb"

440 000,00 zł
7 Gąbin --------

"Przebudowa drogi gminnej 290602W w miejscowości
Borki, nr dz. ewid. 48, od km 0+000 do km 0+460,
o długości 460 mb"

90 000,00 zł
8 Leoncin --------

"Odbudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 131
w miejscowości Nowe Grochale, od km 0+000 do 0+300
o długości 300 mb"

80 000,00 zł
9 Maciejowice --------

"Odbudowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Maciejowice na ul. Rynek i ul. Bankowa
o długości 0,324 km"

370 000,00 zł
10 Pilawa --------

"Odbudowa ul. Słonecznej w miejscowości Pilawa od km 0+160 do km 1+468,41 o długości 1 308,41 mb"

1 390 000,00 zł
11 Słubice -------- "Przebudowa drogi gminnej nr 55 w miejscowości Wiączemin Polski na odcinku od km 0+000 do km 0+465
o długości 0,465 km"
160 000,00 zł
  Suma:

5 090 000,00 zł

 
Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 14.04.2016, Ilość wejść: 1526, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry