Pomoc dla niepełnosprawnych

2017

Wytyczne powodziowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził nowe wytyczne w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 20.01.2016, Ilość wejść: 652, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry