Pomoc dla niepełnosprawnych

2017

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2017 roku przyznano promesy

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2017 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 Promesa
Promesy przyznane 20 lutego 2017 roku:
1  Brochów --------

"Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261"

1 150 000,00 zł

2 Huszlew --------

„Przebudowa drogi gminnej nr 200105W w miejscowości Huszlew na odcinku od km 1+010 do km 2+160 o długości 1,15 km.”

450 000,00 zł

3

Trojanów

-------- „ Przebudowa drogi gminnej nr 131212W w miejscowości Trojanów i Majdan na odcinku od km 0+000 do km 1+746 o długości 1,746 km.” 550 000,00 zł

4 Wyśmierzyce -------- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. Ew. nr 296/1  od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb” 70 000,00 zł

5 Łochów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z przepustami w km 0+285, 0+403, 0+845” 630 000,00 zł

6 -------- Garwoliński „Remont drogi powiatowej nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów dz. ewid. Nr 882 w m. Górzno, dz. ewid. nr 166 w m. Samorządki Kolonia i dz. ewid. nr 444 w m. Samorządki na odcinku od km 10+210 do km 14+073 o dł. 3 863 mb.” 1 450 000,00 zł

7 -------- Łosicki „Odbudowa drogi powiatowej nr 2008W Górki – Litewnik – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 9+475 do km 13+575, o dł. 4,100 km.” 1 600 000,00 zł

  Suma: 5 900 000,00 zł  

Promesy przyznane 26 maja, 24 czerwca, 3 i 4 lipca 2017 roku:

1 Mordy -------- "Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km" 900 000,00 zł

2 Bielany -------- „Przebudowa części drogi gminnej nr 390123W na odcinku Bielany Jarosławy – Wańtuchy, na odcinku od km 0+000 do km 2+072, 0+670 do km 2+572, 3+015 do km 3+271, na odcinku 2,23 km” 700 000,00 zł

3 Trojanów -------- „ Przebudowa drogi gminnej nr 131215W
w miejscowości Ruda na odcinku od km 1+435 do km 2+657 o długości 1,222 km”
360 000,00 zł

4 Trojanów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 131225W w miejscowości Korytnica na odcinku od km 0+095 do km 1+248
o długości 1,153 km”
300 000,00 zł

5 Łochów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie od przejazdu kolejowego w Łochowie do drogi powiatowej Łochów Brzuza od km 0+810 do km 1+945" 1 000 000,00 zł

6 Stredyń -------- „Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń od km 1+ 745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km" 1 200 000,00 zł

7 Stredyń -------- „Przebudowa drogi gminnej  390912W Chądzyń – Kolonia Seroczyn – Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km” 550 000,00 zł

8 -------- Lipski „Odbudowa drogi powiatowej nr 1931W Sadkowice I – Sadkowice II dz. ewid. nr 227 w miejscowości Kolonia Sadkowice na odcinku od km 0+000 do km 2+200 o długości 2,2 km” 429 000,00 zł

9 -------- Grójecki „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku od km 7+900,30 do km 10+164
 o długości 2 263,70 mb oraz drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina na odcinku od km 0+000 do km 0+375,10 o dlugości 375,10 mb ogółem o długości 2 638,80 mb”
2 466 000,00 zł

10 -------- Grójecki „Przebudowa drogi powiatowej nr  1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina na odcinku od km 0+375,10 do km 2+760,00 o długości 2 384,90 mb” 1 790 000,00 zł

     

Suma:

9 695 000,00 zł  

Promesy przyznane 27 lipca 2017 roku:

1

Bielany

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 390118W w miejscowości Bielany Wąsy na odcinku od km 0+000 do km 0+330 na odcinku 0,330 km"

100 000,00 zł

2

Halinów

--------

"Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km"

3 180 000,00 zł

3 -------- Garwoliński

"Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1351 Antoniówka – Podstolice dz. ewid. nr 97 w miejscowości Podstolice wraz z dojazdami w km 3+450"

1 240 000,00 zł

 

Suma:

4 520 000,00 zł  

Promesy przyznane 17 i 30 października 2017 roku:

1 Huszlew -------- „Remont drogi gminnej nr 200109W w Miejscowości Makarówka na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,2 km” 500 000,00 zł

2 Wąsewo -------- „Odbudowa przepustu wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej nr 261021W w miejscowości Ruda o długości 70 mb” 180 000,00 zł

3 Sterdyń -------- „Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowana w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łacznej długości 0,277 km” 200 000,00 zł

4 Wyśmierzyce -------- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 614 od km 0+200 do km 0+423 obręb Kostrzyń o długości 223,00 mb” 65 000,00 zł

5 Jastrząb -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300
o długości 1,3 km”
650 000,00 zł

6 Solec nad Wisłą --------

1. „Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy odcinku od km 0+000 do km 0+298
o długości 0,298 km”
2. „Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 215 w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000 do km 0+300
o długości 0,30 km”
3. „Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 2302/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+390 o długości
 0,390 km”

240 000,00 zł

7 Obryte -------- „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0+000 do km 1+410 o łącznej długości 1,41 km” 710 000,00 zł

8 Raciąż -------- 1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raciąż nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km wraz z siecią kanalizacji deszczowej o łącznej długości 68 mb oraz  nr G0000331420021 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+065 o długości 0,065 km”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) w miejscowości Raciąż na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 156 mb”
410 000,00 zł

9 -------- Garwoliński „Remont drogi powiatowej nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno -Samorządki - Żelechów dz. ewid. nr 467 w m. Piastów, dz. ewid. nr 545 w m. Nowy Goniwilk i dz. ewid. nr 63 w m. Wola Żelechowska na odcinku od km 14+073 do km 15+823; od km 16+023 do km 17+293 i od km 17+885 do km 18+965 o długości 4100 mb” 1 650 000,00 zł

10 Młodzieszyn -------- 1. „Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn od km 0+000 do km 0+382, od km 0+502 do km 0+679 oraz od km 0+767 do km 1+050  o długości 0,842 km”
2. „Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion od km 33+871 do km 34+921 o długości 1,050 km”
570 000,00 zł

11 Leoncin --------

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ewid. 73 w miejscowości Stare Gniewniewice na odcinku od km 0+000 do 2+290, cz. dz. nr ewid. 215 w miejscowości Wilków n/Wisłą na odcinku od km 0+000 do 3+950,cz. dz. nr ewid.  90/1 w miejscowości Nowy Secymin na odcinku od km 0+000 do 3+480 o łącznej długości 9,720 km”

2 500 000,00 zł

 

Suma:

7 675 000,00 zł

 
       

Podobne tematy

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 03.03.2017, Ilość wejść: 1746, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry