Pomoc dla niepełnosprawnych

2017

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2017 roku przyznano promesy

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2017 roku
przyznano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

Lp.

Gmina

Miasto

Powiat Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 Promesa
Promesy przyznane 20 lutego 2017 roku:
1  Brochów --------

"Remont mostu na kanale Kromnowskim droga gminna nr 380109W w miejscowości Nowa Wieś Śladów w km 3+261"

1 150 000,00 zł

2 Huszlew --------

„Przebudowa drogi gminnej nr 200105W w miejscowości Huszlew na odcinku od km 1+010 do km 2+160 o długości 1,15 km.”

450 000,00 zł

3

Trojanów

-------- „ Przebudowa drogi gminnej nr 131212W w miejscowości Trojanów i Majdan na odcinku od km 0+000 do km 1+746 o długości 1,746 km.” 550 000,00 zł

4 Wyśmierzyce -------- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. Ew. nr 296/1  od km 0+000 do km 0+115 i nr 366/1 od km 0+000 do km 0+115 obręb Paprotno o łącznej długości 230,00 mb” 70 000,00 zł

5 Łochów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z przepustami w km 0+285, 0+403, 0+845” 630 000,00 zł

6 -------- Garwoliński „Remont drogi powiatowej nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno – Samorządki – Żelechów dz. ewid. Nr 882 w m. Górzno, dz. ewid. nr 166 w m. Samorządki Kolonia i dz. ewid. nr 444 w m. Samorządki na odcinku od km 10+210 do km 14+073 o dł. 3 863 mb.” 1 450 000,00 zł

7 -------- Łosicki „Odbudowa drogi powiatowej nr 2008W Górki – Litewnik – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 9+475 do km 13+575, o dł. 4,100 km.” 1 600 000,00 zł

  Suma: 5 900 000,00 zł  

Promesy przyznane 26 maja, 24 czerwca, 3 i 4 lipca 2017 roku:

1 Mordy -------- "Remont drogi gminnej nr 360505W St. Kol. Mordy – Radzików Stopki dz. ewid. nr 705 i 705/1 w miejscowości Wielgorz oraz dz. ewid. nr 499/1 i 291 w miejscowości Klimonty na odcinku od km 1+683 do km 3+809 o długości 2,126 km, na odcinku od km 4+445 do km 4+983 o długości 0,538 km o łącznej długości 2,664 km" 900 000,00 zł

2 Bielany -------- „Przebudowa części drogi gminnej nr 390123W na odcinku Bielany Jarosławy – Wańtuchy, na odcinku od km 0+000 do km 2+072, 0+670 do km 2+572, 3+015 do km 3+271, na odcinku 2,23 km” 700 000,00 zł

3 Trojanów -------- „ Przebudowa drogi gminnej nr 131215W
w miejscowości Ruda na odcinku od km 1+435 do km 2+657 o długości 1,222 km”
360 000,00 zł

4 Trojanów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 131225W w miejscowości Korytnica na odcinku od km 0+095 do km 1+248
o długości 1,153 km”
300 000,00 zł

5 Łochów -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie od przejazdu kolejowego w Łochowie do drogi powiatowej Łochów Brzuza od km 0+810 do km 1+945" 1 000 000,00 zł

6 Stredyń -------- „Przebudowa drogi gminnej 390909W Sterdyń – Dzięcioły – Chądzyń od km 1+ 745 do km 2+625 o łącznej długości 0,880 km" 1 200 000,00 zł

7 Stredyń -------- „Przebudowa drogi gminnej  390912W Chądzyń – Kolonia Seroczyn – Seroczyn od km 0+660 do km 2+035 o łącznej długości 1,375 km” 550 000,00 zł

8 -------- Lipski „Odbudowa drogi powiatowej nr 1931W Sadkowice I – Sadkowice II dz. ewid. nr 227 w miejscowości Kolonia Sadkowice na odcinku od km 0+000 do km 2+200 o długości 2,2 km” 429 000,00 zł

9 -------- Grójecki „Przebudowa drogi powiatowej nr 1106W Jasieniec – Promna na odcinku od km 7+900,30 do km 10+164
 o długości 2 263,70 mb oraz drogi powiatowej nr 1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina na odcinku od km 0+000 do km 0+375,10 o dlugości 375,10 mb ogółem o długości 2 638,80 mb”
2 466 000,00 zł

10 -------- Grójecki „Przebudowa drogi powiatowej nr  1663W Zbrosza Duża – Wierzchowina na odcinku od km 0+375,10 do km 2+760,00 o długości 2 384,90 mb” 1 790 000,00 zł

     

Suma:

9 695 000,00 zł  

Promesy przyznane 27 lipca 2017 roku:

1

Bielany

--------

"Przebudowa drogi gminnej nr 390118W w miejscowości Bielany Wąsy na odcinku od km 0+000 do km 0+330 na odcinku 0,330 km"

100 000,00 zł

2

Halinów

--------

"Przebudowa drogi gminnej ul. Hipolitowskiej w miejscowości Hipolitów, Stary Konik, Nowy Konik w Gminie Halinów od km 0+000 do km 1+886 oraz od km 1+971 do km 2+715 o długości 2,630 km"

3 180 000,00 zł

3 -------- Garwoliński

"Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1351 Antoniówka – Podstolice dz. ewid. nr 97 w miejscowości Podstolice wraz z dojazdami w km 3+450"

1 240 000,00 zł

 

Suma:

4 520 000,00 zł  

Promesy przyznane 17 i 30 października 2017 roku:

1 Huszlew -------- „Remont drogi gminnej nr 200109W w Miejscowości Makarówka na odcinku od km 0+000 do km 1+200 o długości 1,2 km” 500 000,00 zł

2 Wąsewo -------- „Odbudowa przepustu wraz z odcinkiem nawierzchni drogi gminnej nr 261021W w miejscowości Ruda o długości 70 mb” 180 000,00 zł

3 Sterdyń -------- „Przebudowa drogi gminnej 390921W ul. Nowoprojektowana w Sterdyni od km 0+271 do km 0+548 o łacznej długości 0,277 km” 200 000,00 zł

4 Wyśmierzyce -------- „Przebudowa drogi gminnej gruntowej na dz. ew. nr 614 od km 0+200 do km 0+423 obręb Kostrzyń o długości 223,00 mb” 65 000,00 zł

5 Jastrząb -------- „Przebudowa drogi gminnej nr 400205W w miejscowości Gąsawy Rządowe na odcinku od km 0+000 do km 1+300
o długości 1,3 km”
650 000,00 zł

6 Solec nad Wisłą --------

1. „Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy odcinku od km 0+000 do km 0+298
o długości 0,298 km”
2. „Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 215 w miejscowości Glina na odcinku od km 0+000 do km 0+300
o długości 0,30 km”
3. „Remont drogi gminnej na działce ewid. nr 2302/2 na odcinku od km 0+000 do km 0+390 o długości
 0,390 km”

240 000,00 zł

7 Obryte -------- „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0+000 do km 1+410 o łącznej długości 1,41 km” 710 000,00 zł

8 Raciąż -------- 1. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Raciąż nr G0000061420021 (ul. Cicha) na odcinku od km 0+000 do km 0+066 o długości 0,066 km wraz z siecią kanalizacji deszczowej o łącznej długości 68 mb oraz  nr G0000331420021 (ul. Słoneczna) na odcinku od km 0+000 do km 0+065 o długości 0,065 km”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr G0000241420021 (ul. Nadrzeczna) w miejscowości Raciąż na odcinku od km 0+000 do km 0+357 o długości 0,357 km wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej o łącznej długości 156 mb”
410 000,00 zł

9 -------- Garwoliński „Remont drogi powiatowej nr 1328W Garwolin – Reducin – Górzno -Samorządki - Żelechów dz. ewid. nr 467 w m. Piastów, dz. ewid. nr 545 w m. Nowy Goniwilk i dz. ewid. nr 63 w m. Wola Żelechowska na odcinku od km 14+073 do km 15+823; od km 16+023 do km 17+293 i od km 17+885 do km 18+965 o długości 4100 mb” 1 650 000,00 zł

10 Młodzieszyn -------- 1. „Odbudowa drogi gminnej nr 380309W w miejscowości Młodzieszyn od km 0+000 do km 0+382, od km 0+502 do km 0+679 oraz od km 0+767 do km 1+050  o długości 0,842 km”
2. „Odbudowa drogi gminnej nr 380311W w miejscowości Kamion od km 33+871 do km 34+921 o długości 1,050 km”
570 000,00 zł

11 Leoncin --------

„Przebudowa drogi cz. dz. nr ewid. 73 w miejscowości Stare Gniewniewice na odcinku od km 0+000 do 2+290, cz. dz. nr ewid. 215 w miejscowości Wilków n/Wisłą na odcinku od km 0+000 do 3+950,cz. dz. nr ewid.  90/1 w miejscowości Nowy Secymin na odcinku od km 0+000 do 3+480 o łącznej długości 9,720 km”

2 500 000,00 zł

 

Suma:

7 675 000,00 zł

 
       

Podobne tematy

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Topolewska, 03.03.2017, Ilość wejść: 2289, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry