Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2013 roku przyznano środki

na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub  przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 

Promesa

Promesa przyznana 12 września 2013 roku:
1.

--------

Sochaczewski Opracowanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej dla zabezpieczenia osuwiska wzdłuż zbocza rzeki Bzury przy ul. Klonowej w Sochaczewie. 120 000,00 zł
Suma 120 000,00 zł

Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 12.11.2013, Ilość wejść: 920, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry