Pomoc dla niepełnosprawnych

2014

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku przyznano promesy

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku przyznano środki

na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat

Nazwa zadania

Wysokość dotacji określona
w promesie

 

Promesa

Promesa przyznana 17 kwietnia 2014 roku
1.

Płock

---------------- Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja, w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego 3 000 000,00 zł
Promesa przyznana 23 września 2014 roku
1.    ----------- Powiat Sierpecki Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I 480 000,00 zł
Suma 3 480 000,00 zł
Podziel / Share
Opublikowane przez Paulina Abramczyk, 15.09.2014, Ilość wejść: 834, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry