Pomoc dla niepełnosprawnych

2015

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2015 roku przyznano promesy osuwiskowe

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2014 roku przyznano środki

na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Lp.

Gmina
Miasto

Powiat Nazwa zadania Wysokość dotacji określona
w promesie
Promesa
Promesa przyznana 13 lutego 2015 roku
1. Płock -------- "Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w mieście Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego." 450 000,00 zł

Suma 450 000,00 zł

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 26.02.2015, Ilość wejść: 1206, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry