Pomoc dla niepełnosprawnych

2016

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano promesy osuwiskowe

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano środki
na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Lp.

Jednostka

Nazwa zadania Wysokość dotacji określona
w promesie
Promesa
Promesa przyznana 12 kwietnia 2016 roku
1. Miasto Sochaczew

"Odwodnienie osuwiska poprzez budowa kanalizacji deszczowejna ul. Kolejowej
w Sochaczewie."

1 490 000,00 zł

2. Miasto Płock

"Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodóww sąsiedztwie przyczółka mostuim. Legionów Piłsudskiego
i ul. Mostowejw Płocku."

1 100 000,00 zł

3. Samorząd Województwa Mazowieckiego

"Stabilizacja drogi wojewódzkiej nr 739
na odcinku od km 0+520 do km 0+900
w miejscowości Czersk zagrożonej ruchami osuwiskowymi, poprzez jej rozbudowę."

4 000 000,00 zł

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 14.04.2016, Ilość wejść: 741, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry