Pomoc dla niepełnosprawnych

2016

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano promesy osuwiskowe

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym w 2016 roku przyznano środki
na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom

Lp.

Jednostka

Nazwa zadania Wysokość dotacji określona
w promesie
Promesa
Promesa przyznana 12 kwietnia 2016 roku
1. Miasto Sochaczew

"Odwodnienie osuwiska poprzez budowa kanalizacji deszczowejna ul. Kolejowej
w Sochaczewie."

1 490 000,00 zł

2. Miasto Płock

"Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodóww sąsiedztwie przyczółka mostuim. Legionów Piłsudskiego
i ul. Mostowejw Płocku."

1 100 000,00 zł

3. Samorząd Województwa Mazowieckiego

"Stabilizacja drogi wojewódzkiej nr 739
na odcinku od km 0+520 do km 0+900
w miejscowości Czersk zagrożonej ruchami osuwiskowymi, poprzez jej rozbudowę."

4 000 000,00 zł

Podziel / Share
Opublikowane przez Ewa Budzyń, 14.04.2016, Ilość wejść: 548, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry