Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje dla samorządów

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał możliwość:

  • zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego (przede wszystkim z gminami) spółek celowych,
  • przekazywania kapitału oraz
  • przekazywania nieruchomości.

Celem działania spółek będzie powstanie:

  • budynków mieszkaniowych w ramach mieszkaniowego zasobu gminy,
  • mieszkań na wynajem o czynszu normowanym,
  • mieszkań o charakterze rynkowym (na wynajem i sprzedaż).

Nieodpłatne przekazanie jednostce samorządu terytorialnego nieruchomości, może nastąpić w celu realizacji na niej:

  • mieszkań chronionych, noclegowni, schroniska dla bezdomnych lub ogrzewalni;
  • obiektów infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej, w zakresie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, kultury, zdrowia i sportu oraz tereny zieleni publicznej – wraz z terenami, obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania.

KZN będzie korzystał z wiedzy gmin o lokalnych potrzebach mieszkaniowych przy określaniu kryteriów pierwszeństwa najmu.

Istnieją co najmniej trzy ścieżki zagospodarowania nieruchomości będących w zarządzie KZN, w których swoją bezpośrednią rolę może mieć gmina:

Obowiązki wobec KZN w zakresie rewitalizacji

Podziel / Share
12.10.2017, Ilość wejść: 924, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry