Pomoc dla niepełnosprawnych

Jakie nieruchomości można otrzymać w przetargu?

Jakie nieruchomości można otrzymać w przetargu?

  • przeznaczone w dokumentach planistycznych pod zabudowę mieszkaniową,
  • o odpowiedniej pod zabudowę mieszkaniową charakterystyce (np. wielkości, cechach geometrycznych, dostępie do infrastruktury technicznej),
  • zlokalizowane w sposób zapewniający w przyszłości dostęp do infrastruktury społecznej,
  • przygotowane przez KZN pod zabudowę mieszkaniową, np. poprzez podział i scalenie, uzbrojenie, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (w przypadku nieruchomości nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), a w uzasadnionych przypadkach nawet pozwolenia na budowę.
Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 411, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry