Pomoc dla niepełnosprawnych

Obowiązki związane z otrzymaniem nieruchomości z KZN

Podmiot, który otrzymał nieruchomość przekazaną z Zasobu KZN, staje się operatorem mieszkaniowym, który będzie zobowiązany do:

  • przestrzegania warunków wskazanych w ustawie i umowie,
  • informowania KZN we wskazanym w ustawie zakresie o przebiegu inwestycji mieszkaniowej oraz gospodarowania powstałymi mieszkaniami,
  • poddawania się kontroli KZN w zakresie zgodności działania z warunkami przekazania nieruchomości pod zabudowę,
  • zapłaty kar umownych lub administracyjnych w przypadku naruszenia warunków umowy lub ustawy.
Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 515, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry