Pomoc dla niepełnosprawnych

Katalog kryteriów pierwszeństwa

 • strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub w skutek katastrofy budowlanej,
 • mieszkanie/dom podlegający wywłaszczeniu,
 • względnie niższe dochody,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jego dziecka,
 • wychowywanie dziecka,
 • nieposiadanie domu/mieszkania, również we współwłasności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki w innej miejscowości,
 • nieuzyskanie mieszkania z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych w danej miejscowości mieszkań,
 • status repatrianta,
 • wiek powyżej 65 lat,
 • posiadanie przez wnioskodawcę Karty Polaka.

Stosowanie kryteriów pierwszeństwa nie wyklucza z możliwości ubiegania się o najem mieszkań osób nimi nieobjętych, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania na mieszkanie, w przypadku gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych mieszkań.

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 271, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry