Pomoc dla niepełnosprawnych

Katalog kryteriów pierwszeństwa

Katalog kryteriów pierwszeństwa:

 • strata mieszkania/domu w skutek działania żywiołu lub katastrofy budowlanej,
 • mieszkanie/dom podlegający wywłaszczeniu,
 • względnie niższe dochody,
 • niepełnosprawność wnioskodawcy lub jego dziecka,
 • dzietność,
 • nieposiadanie domu/mieszkania, również we współwłasności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zmiana miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy lub nauki poza miejscem obecnego zamieszkania,
 • wcześniejsze nieuzyskanie najmu mieszkania z powodu większej liczby chętnych niż liczba dostępnych mieszkań,
 • status repatrianta,
 • wiek powyżej 65 lat,
 • posiadanie Karty Polaka.

Kryteria pierwszeństwa będą ustalane dla każdego przetargu odrębnie w ogłoszeniu o przetargu, przy uwzględnieniu uwarunkowań przestrzennych oraz specyfiki lokalizacji oraz po zasięgnięciu opinii gminy na temat lokalnej sytuacji mieszkaniowej. Stosowanie kryteriów nie wyklucza z możliwości ubiegania się o działkę, może jedynie wydłużyć się czas oczekiwania w przypadku, gdy zainteresowanych będzie więcej niż oferowanych działek.

Podziel / Share
Opublikowane przez Natalia Lech, 12.10.2017, Ilość wejść: 233, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry