Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Harmonogram realizacji Programu w roku 2012

TERMIN

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.09.2012 r.

Ogłoszenie naboru wniosków.

3 - 28.09.2012 r.

Okres przyjmowania wniosków.

do 30.09.2012 r.

Nabór wniosków.

do 31.10.2012 r.

Rozpatrzenie i ocena wniosków przez komisję wojewódzką.

Ogłoszenie wstępnych list rankingowych wniosków.

14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych wniosków.

do 30.11.2012 r.

Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisję wojewódzką.

Ogłoszenie przez wojewodów ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie list zakwalifikowanych wniosków
do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

do 20.12.2012 r.

Zatwierdzenie przez ministra administracji i cyfryzacji list zakwalifikowanych wniosków.

Podziel / Share
Opublikowane przez Marcin Walasik, 23.08.2012, Ilość wejść: 461, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry