Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Zasady realizacji inwestycji w roku 2013

  1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.
  2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.
  3. Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań
  4. Wnioski mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące zarządcą drogi/dróg lub odcinka/odcinków objętych wnioskiem (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
  5. Wnioskodawca musi posiadać niezbędną dokumentację techniczną realizowanej inwestycji oraz odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę i/lub właściwe zgłoszenie(-a). 
Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 23.08.2012, Ilość wejść: 2278, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zadaj pytanie

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry