Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

WNIOSKI

O DOFINASOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II

BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

nalezy składać w nieprzekraczalnym terminie do

28 września 2012 r. do godziny 16.00

w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Plac Bankowy 3 / 5

wejście "F" od Al. Solidarności

II piętro, pok. 638

Decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 23.08.2012, Ilość wejść: 1697, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry