Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Informacja o zakończonym naborze wniosków

28 września 2012 roku upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków, których łączna kwota wnioskowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 103,6 mln zł. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań przekraczają 248,3 mln zł, a łączna wartość zgłoszonych zadań wynosi prawie 352 mln zł.  Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych wnioskach, w roku 2013 beneficjenci planują wykonanie ponad 293,5 km dróg.

W okresie od 1 do 31 października złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, powstanie wstępna lista rankingowa (z podziałem na drogi gminne i powiatowe), którą  wojewoda ogłosi do 31 października br. Wnioskodawcy będą mieli 14 dni na zgłaszanie zastrzeżeń do listy.

Do 30 listopada br. ostateczna lista zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z uchwałą ustanawiającą wyżej wymieniony program, w roku 2013 roku na przebudowę, budowę i remont dróg lokalnych w województwie mazowieckim rząd przeznaczy kwotę w wysokości 96 450 000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w proporcji 50% (gminy) - 50% (powiaty).

W związku z zapowiedzianymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zmianami dotyczącymi realizacji "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój”, po podjęciu przez Radę Ministrów stosownej uchwały, zmianie mogą ulec terminy publikacji list oraz wysokość dofinansowania dla województwa mazowieckiego.

W załączeniu lista wniosków złożonych do 28 września 2012 roku.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 01.10.2012, Ilość wejść: 3535, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry