Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Harmonogram naboru wniosków na 2013 rok

TERMIN

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.09.2012 r.

Ogłoszenie naboru wniosków.

3 - 28.09.2012 r.

Okres przyjmowania wniosków.

do 30.09.2012 r.

Nabór wniosków.

do 31.10.2012 r.

Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję wojewódzką.

Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków.

14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków.

28.11.2012 r.

Ogłoszenie naboru uzupełniajacego wniosków.

28.11 - 19.12.2012 r.

Okres przyjmowania nowych wniosków i aneksów do wniosków złożonych we wrześniu 2012 r.

20.12. - 15.01.2013 r.

Rozpatrzenie i ocena wniosków oraz aneksów do wniosków przez Komisję wojewódzką.

Ogłoszenie wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków.

Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków w ciągu 10 dni od dnia jej ogłoszenia.

Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisję wojewódzką.

Ogłoszenie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej wniosków i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków
do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

do 31.01.2013 r.

Zatwierdzenie przez ministra administracji i cyfryzacji listy zakwalifikowanych wniosków.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 27.11.2012, Ilość wejść: 2471, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry