Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Termin i miejsce składania wniosków i aneksów do wniosków o dofinansowanie

WNIOSKI ORAZ ANEKSY DO WNIOSKÓW

O DOFINASOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ

NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - ETAP II

BEZPIECZEŃSTWO - DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ

nalezy składać w nieprzekraczalnym terminie do

19 grudnia 2012 r. do godziny 16.00

w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Plac Bankowy 3 / 5, wejście "B", parter pok. 39

Decyduje data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 28.11.2012, Ilość wejść: 1916, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry