Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Ostateczna lista rankingowa wniosków

15 stycznia 2013 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazły się na niej 162 zadania - 54 w części dotyczącej dróg powiatowych i 108 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru podstawowego (wrzesień 2012 roku) i uzupełniającego (listopad/grudzień 2012 roku), które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.

Ostateczna lista rankingowa wniosków oraz Arkusz oceny merytorycznej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także dostępne są poniżej.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2013 rok w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W trakcie obu naborów przeprowadzonych w 2012 roku złożonych zostało 199 wniosków o dofinansowanie zadań, w tym w naborze podstawowym (wrzesień 2012 roku) - 146 i uzupełniającym (listopad/grudzień 2012 roku) - 53. Ponadto, w ramach naboru uzupełniającego wpłynęło 97 aneksów do wniosków złożonych w naborze podstawowym i wycofane zostały 23 wnioski złożone we wrześniu 2012 roku. Ze względów formalnych odrzuconych zostało 14 wniosków.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
15.01.2013, Ilość wejść: 4353, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry