Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2013

Ostateczna lista rankingowa wniosków

15 stycznia 2013 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazły się na niej 162 zadania - 54 w części dotyczącej dróg powiatowych i 108 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski złożone w trakcie naboru podstawowego (wrzesień 2012 roku) i uzupełniającego (listopad/grudzień 2012 roku), które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.

Ostateczna lista rankingowa wniosków oraz Arkusz oceny merytorycznej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także dostępne są poniżej.

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2013 rok w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W trakcie obu naborów przeprowadzonych w 2012 roku złożonych zostało 199 wniosków o dofinansowanie zadań, w tym w naborze podstawowym (wrzesień 2012 roku) - 146 i uzupełniającym (listopad/grudzień 2012 roku) - 53. Ponadto, w ramach naboru uzupełniającego wpłynęło 97 aneksów do wniosków złożonych w naborze podstawowym i wycofane zostały 23 wnioski złożone we wrześniu 2012 roku. Ze względów formalnych odrzuconych zostało 14 wniosków.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 15.01.2013, Ilość wejść: 3898, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry