Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Zasady realizacji inwestycji w roku 2012

1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.

2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 30 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 1 000 000,00 zł.

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 20.09.2011, Ilość wejść: 1888, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry