Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z

INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

PUNKT UWAGI
3 i 4

wypełnione powinny zostać wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek zgłaszają jednostki samorządu terytorialnego, między którymi przekazane zostało zarządzanie drogą w trybie porozumienie, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2007, Nr 19, poz. 115).

6

w sytuacji, gdy droga objęta wnioskiem uzyska status drogi gminnej / powiatowej w wyniku jej przebudowy / budowy / remontu, należy wskazać tą informację w tym punkcie.

8

należy wskazać termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu (prac budowlanych).

9

w sytuacji, gdy droga objęta wnioskiem uzyska status drogi gminnej / powiatowej w wyniku jej przebudowy / budowy / remontu, należy wskazać długości jej odcinka lub odcinków dotyczących zakresu prac objętego wnioskiem.

10

należy wpisać wyłącznie koszty kwalifikowalne, określone w pkt. 9.1 i 9.2 Programu.

Wydatki niekwlifikowalne, związane z realizowanym zadaniem (takie jak np. wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej lub telekomunikacyjnej) można wskazać w pkt. 11 i 13, zaznaczając jednocześnie, iż stanowią one koszty niekwalifikowalne.

Wydatkiem niekwalifikowalnym są także koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej zadania, poniesione w 2011 roku lub wcześniej.

14 ppkt. 4

W punkcie 14 ppkt. 4) uwzględniane będą drogi, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a wnioskodwca zgłosił zniszczenia Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat, do dnia 7 września 2011 roku (zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu naboru wniosków o dofinansowanie).

18 ppkt. 5 lit.b

Treść załączanych do wniosków umów o partnerstwie, powinna wprost wskazywać, iż dotyczą one zadań objętych wnioskiem, do którego zostały one załączone.

18 ppkt.5 lit. d

W celu usprawnienia weryfikacji i oceny wniosków, mapa, o której mowa w pkt. 18 ppkt. 5) d) powinna stanowić odzwierciedlenie informacji zawartych w punkcie 14 wniosku.

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 21.09.2011, Ilość wejść: 2501, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry