Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Informacje dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z

INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA WNIOSKU

PUNKT UWAGI
3 i 4

wypełnione powinny zostać wyłącznie w sytuacji, gdy wniosek zgłaszają jednostki samorządu terytorialnego, między którymi przekazane zostało zarządzanie drogą w trybie porozumienie, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2007, Nr 19, poz. 115).

6

w sytuacji, gdy droga objęta wnioskiem uzyska status drogi gminnej / powiatowej w wyniku jej przebudowy / budowy / remontu, należy wskazać tą informację w tym punkcie.

8

należy wskazać termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu (prac budowlanych).

9

w sytuacji, gdy droga objęta wnioskiem uzyska status drogi gminnej / powiatowej w wyniku jej przebudowy / budowy / remontu, należy wskazać długości jej odcinka lub odcinków dotyczących zakresu prac objętego wnioskiem.

10

należy wpisać wyłącznie koszty kwalifikowalne, określone w pkt. 9.1 i 9.2 Programu.

Wydatki niekwlifikowalne, związane z realizowanym zadaniem (takie jak np. wykonanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej lub telekomunikacyjnej) można wskazać w pkt. 11 i 13, zaznaczając jednocześnie, iż stanowią one koszty niekwalifikowalne.

Wydatkiem niekwalifikowalnym są także koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej zadania, poniesione w 2011 roku lub wcześniej.

14 ppkt. 4

W punkcie 14 ppkt. 4) uwzględniane będą drogi, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a wnioskodwca zgłosił zniszczenia Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód i szacowania strat, do dnia 7 września 2011 roku (zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu naboru wniosków o dofinansowanie).

18 ppkt. 5 lit.b

Treść załączanych do wniosków umów o partnerstwie, powinna wprost wskazywać, iż dotyczą one zadań objętych wnioskiem, do którego zostały one załączone.

18 ppkt.5 lit. d

W celu usprawnienia weryfikacji i oceny wniosków, mapa, o której mowa w pkt. 18 ppkt. 5) d) powinna stanowić odzwierciedlenie informacji zawartych w punkcie 14 wniosku.

Podziel / Share
21.09.2011, Ilość wejść: 3170, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry