Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Informacja o zakończonym naborze

W dniu 5 października 2011 roku upłynął termin składania wniosków o dofiansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosć - Rozwój". Do wojewody mazowieckiego wpłynęło 150 wniosków, których łączna kwota wnioskowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 81 mln zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych wnioskach, w roku 2012 beneficjenci planują wykonanie ponad 319 km dróg.

W okresie od 5 do 31 października złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski, które otrzymają najwięcej punktów, zostaną zakwalifikowane
do realizacji.

Do 31 października br. wojewoda ogłosi wstępną listę rankingową (z podziałem na drogi gminne i powiatowe). Wnioskodawcy będą mieli 14 dni na zgłaszanie zastrzeżeń do listy.

Do 30 listopada br. ostateczna lista zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach wyżej wymienionego programu w roku 2012 roku na przebudowę, budowę i remont tras lokalnych w województwie mazowieckim rząd przeznaczy kwotę w wysokości 19 290 000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na dofiansowanie zadań jednostek samorzadu terytorialnego w proporcji 50% (gminy) - 50% (powiaty).

W załączeniu prezentujemy listę wszystkich złożonych wniosków.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 05.10.2011, Ilość wejść: 3293, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry