Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Informacja o zakończonym naborze

W dniu 5 października 2011 roku upłynął termin składania wniosków o dofiansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępnosć - Rozwój". Do wojewody mazowieckiego wpłynęło 150 wniosków, których łączna kwota wnioskowanych dotacji z budżetu państwa wynosi ponad 81 mln zł. Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych wnioskach, w roku 2012 beneficjenci planują wykonanie ponad 319 km dróg.

W okresie od 5 do 31 października złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski, które otrzymają najwięcej punktów, zostaną zakwalifikowane
do realizacji.

Do 31 października br. wojewoda ogłosi wstępną listę rankingową (z podziałem na drogi gminne i powiatowe). Wnioskodawcy będą mieli 14 dni na zgłaszanie zastrzeżeń do listy.

Do 30 listopada br. ostateczna lista zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

W ramach wyżej wymienionego programu w roku 2012 roku na przebudowę, budowę i remont tras lokalnych w województwie mazowieckim rząd przeznaczy kwotę w wysokości 19 290 000,00 zł, środki te zostaną przeznaczone na dofiansowanie zadań jednostek samorzadu terytorialnego w proporcji 50% (gminy) - 50% (powiaty).

W załączeniu prezentujemy listę wszystkich złożonych wniosków.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 05.10.2011, Ilość wejść: 3857, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry