Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na 2012 rok

Ostateczna lista rankingowa

29 listopada 2011 roku Komisja oceniająca wnioski, uwzględniając 17 zastrzeżeń, zaprezentowała ostateczną listę rankingową. Znalazło się na niej 136 projektów (36 powiatowych i 100 gminnych). Pełna lista z podziałem na powiaty i gminy opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie .

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

29 listopada 2011 roku lista zakwalifikowanych wniosków została przedstawiona ministrowi administracji i cyfryzacji do zatwierdzenia.

Poniżej zamieszczamy ostateczną listę rankingową zatwierdzoną przez Wojewodę Mazowieckiego wraz z Arkuszem oceny wniosków o dofiansowanie zadań w ramach NPPDL - etap II.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Marciniak, 29.11.2011, Ilość wejść: 2820, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry