Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

Zasady realizacji inwestycji w roku 2014

  1. Inwestycje są realizowane i muszą zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja.
  2. Dotacja z budżetu państwa nie może przekraczać 50 % wartości inwestycji, nie więcej jednak niż 3 000 000,00 zł.
  3. Gminy mogą otrzymać środki z budżetu państwa na dofinansowanie jednego zadania, powiaty ziemskie i miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dofinansowanie na realizację dwóch zadań
  4. Wnioski mogą składać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego będące zarządcą drogi/dróg lub odcinka/odcinków objętych wnioskiem (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 2007, Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
  5. Wnioskodawca musi posiadać niezbędną dokumentację techniczną realizowanej inwestycji oraz odpowiednio do rodzaju wykonywanych prac zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, pozwolenie na budowę i/lub właściwe zgłoszenie(-a). 
Podziel / Share
30.08.2013, Ilość wejść: 2738, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry