Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

BIP

Ostateczna lista rankingowa wniosków

29 listopada 2013 roku Pan Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazło się na niej 190 zadań - 58 w części dotyczącej dróg powiatowych i 132 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.
Ostateczna lista rankingowa wniosków oraz Arkusz oceny merytorycznej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także dostępne są poniżej.
Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2014 rok w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie z zapisami programu powinien ją zatwierdzić do 20 grudnia 2013 r.
Wojewoda mazowiecki zarekomendował na powyższej liście do dofinansowania 22 wnioski, w tym 10 znajdujących się w Części A – Drogi powiatowe i 12 w Części B – Drogi gminne.
W trakcie naboru wniosków na 2014 rok złożonych zostało 195 wniosków o dofinansowanie zadań.  Ze względów formalnych odrzuconych zostało 5 wniosków.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 29.11.2013, Ilość wejść: 3234, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry