Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

BIP

Ostateczna lista rankingowa wniosków

29 listopada 2013 roku Pan Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazło się na niej 190 zadań - 58 w części dotyczącej dróg powiatowych i 132 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.
Ostateczna lista rankingowa wniosków oraz Arkusz oceny merytorycznej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także dostępne są poniżej.
Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2014 rok w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie z zapisami programu powinien ją zatwierdzić do 20 grudnia 2013 r.
Wojewoda mazowiecki zarekomendował na powyższej liście do dofinansowania 22 wnioski, w tym 10 znajdujących się w Części A – Drogi powiatowe i 12 w Części B – Drogi gminne.
W trakcie naboru wniosków na 2014 rok złożonych zostało 195 wniosków o dofinansowanie zadań.  Ze względów formalnych odrzuconych zostało 5 wniosków.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 29.11.2013, Ilość wejść: 3496, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry