Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2014

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie zadań w 2014 roku

19 grudnia 2013 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku.

Dotację otrzymają łącznie 22 wnioski - 10 zadań, dotyczących dróg powiatowych znajdujących się w części A listy oraz 12 obejmujących drogi gminne, w części B listy. Na dofinansowanie zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne, przewidziana została taka sama kwota dotacji: po 12 056,25 tys. zł.

W roku 2014 na modernizację dróg na Mazowszu rząd przeznaczy ponad 24 mln zł. Inwestycje drogowe finansowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa - w wysokości do 50 proc. wartości zadania.

Zamieszczona poniżej lista została zatwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 20.12.2013, Ilość wejść: 3556, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry