Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Harmonogram naboru wniosków na 2015 rok

TERMIN

PRZEDSIĘWZIĘCIE

1.09.2014 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków.

1 - 30.09.2014 r.

Okres przyjmowania wniosków.

do 31.10.2014 r.

Rozpatrzenie i ocena wniosków przez Komisję wojewódzką.

Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej wniosków.

14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej

Zgłoszenie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków.

do 30.11.2014 r.

Rozpatrzenie zastrzeżeń przez komisję wojewódzką.

Ogłoszenie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej wniosków i przedłożenie listy zakwalifikowanych wniosków
do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

do 20.12.2014 r.

Zatwierdzenie przez ministra administracji i cyfryzacji listy zakwalifikowanych wniosków

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 01.09.2014, Ilość wejść: 2414, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry