Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Informacja o zakończonym naborze wniosków

30 września 2014 roku upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie zadań na 2015 rok w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Jednostki samorządu terytorialnego z województwa mazowieckiego złożyły 171 wniosków, których łączna kwota wnioskowanych dotacji z budżetu państwa wynosi prawie 230,2 mln zł. Środki własne jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań wynoszą prawie 252,2 mln zł, a łączna wartość zgłoszonych zadań to prawie 482,4 mln zł.  Zgodnie z informacjami zawartymi w złożonych wnioskach, w roku 2015 beneficjenci planują wykonanie ponad 438 km dróg.

W okresie od 1 do 31 października złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Na podstawie punktów uzyskanych przez poszczególne wnioski, powstanie wstępna lista rankingowa (z podziałem na drogi gminne i powiatowe), którą wojewoda ogłosi do 31 października br. Wnioskodawcy będą mieli 14 dni na zgłaszanie zastrzeżeń do listy.

Do 30 listopada br. ostateczna lista zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez ministra administracji i cyfryzacji.

W załączeniu lista wniosków złożonych do 30 września 2014 roku.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 02.10.2014, Ilość wejść: 2329, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry