Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Wstępna lista rankingowa na 2015 rok

30 października 2014 roku Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015.

Zgodnie z punktem 11.2 programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wstępnej listy rankingowej wnioskodawca może wnieść do niej zastrzeżenia. Zgłoszone przez wnioskodawcę zastrzeżenia są równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku.

Zastrzeżenia można złożyć w nieprzekraczalnym terminie
do 14 listopada 2014 roku
w biurze podawczym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
plac Bankowy 3/5
wejście "B", parter, pok. nr 39

Zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej.

W przypadku zastrzeżeń wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a nie data stempla pocztowego.

Do 28 listopada 2014 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 31.10.2014, Ilość wejść: 4588, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry