Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Ostateczna lista rankingowa wniosków

28 listopada 2014 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził przedstawioną przez Komisję oceniającą wnioski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", Ostateczną listę rankingową wniosków. Znalazły się na niej 163 zadania - 49 w części dotyczącej dróg powiatowych i 114 w części dotyczącej dróg gminnych. Na liście znajdują się wszystkie wnioski, które zostały ocenione merytorycznie przez Komisję.
Ostateczna lista rankingowa wniosków oraz Arkusz oceny merytorycznej opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a także dostępne są poniżej.
Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań na 2015 rok w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" przekazana została do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, który zgodnie z zapisami programu powinien ją zatwierdzić do 20 grudnia 2014 r.
Wojewoda mazowiecki zarekomendował na powyższej liście do dofinansowania 60 wniosków, w tym 24 znajdujące się w Części A – Drogi powiatowe i 36 w Części B – Drogi gminne.
W trakcie naboru wniosków na 2015 rok złożonych zostało 171 wniosków o dofinansowanie zadań.  Ze względów formalnych odrzuconych zostało 8 wniosków.

Sprostowanie

W związku z błędem w opublikowanej 28 listopada 2014 roku Ostatecznej liście rankingowej, 1 grudnia 2014 roku Pan Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki zatwierdził skorygowaną listę wraz z Arkuszem oceny merytorycznej. Stwierdzony błąd dotyczył wniosku złożonego przez Gminę Raszyn, który w wyniku uwzględnienia zastrzeżeń do Wstępnej listy rankingowej otrzymał większą liczbę punktów, jednak nie zostało zmienione miejsce na którym powinien znaleść ten wniosek, wynikające ze zwiększonej punktacji. Korekta Ostatecznej list rankingowej nie ma wpływu na Listę wniosków zakwalifikowanych, przekazaną do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Skorygowana Lista i Arkusz dostępne są poniżej i zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 28.11.2014, Ilość wejść: 2907, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry