Pomoc dla niepełnosprawnych

Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2015

Lista zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie zadań w 2015 roku

16 grudnia 2014 roku minister administracji i cyfryzacji zatwierdził przedłożoną przez wojewodę mazowieckiego listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2015 roku.

Dotację otrzyma łącznie 60 wniosków - 24 zadania, dotyczące dróg powiatowych znajdujące się w części A listy oraz 36 obejmujących drogi gminne, w części B listy. Na dofinansowanie zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne, przewidziana została taka sama kwota dotacji: po 48 225 tys. zł.

W roku 2015 na modernizację ponad 185 km dróg na Mazowszu, rząd przeznaczy 96,45 mln zł. Inwestycje drogowe finansowane będą ze środków własnych samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa - w wysokości do 50 proc. wartości zadania.

Zamieszczona poniżej lista została zatwierdzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podziel / Share
Opublikowane przez Radosław Michalski, 22.12.2014, Ilość wejść: 3005, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry