Pomoc dla niepełnosprawnych

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Wykorzystanie oszczędności

Zasady wykorzystania oszczędności w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego od 26 stycznia 2011 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach wyżej wymienionego programu nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektów.

Oszczędności te zostaną przeznaczone na dofinansowanie kolejnych inwestycji z listy zakwalifikowanych projektów, co jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiana proporcji podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin i powiatów nie może przekroczyć 5%.

Warunkiem dofinansowania inwestycji będzie pisemne oświadczenie wnioskodawcy,że projekt zostanie zrealizowany i rozliczony w terminie umożliwiającym zakończenie finansowe projektu do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Umożliwi to zrealizowanie większej liczby projektów istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Jednocześnie informujemy, że podział środków na wszystkie projekty odbywać się będzie proporcjonalnie, według podziału środków przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.

Podziel / Share
13.09.2011, Ilość wejść: 2740, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry