Pomoc dla niepełnosprawnych

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011

Wykorzystanie oszczędności

Zasady wykorzystania oszczędności w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego od 26 stycznia 2011 roku oszczędności powstałe w trakcie realizacji inwestycji w ramach wyżej wymienionego programu nie będą mogły być wykorzystywane na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektów.

Oszczędności te zostaną przeznaczone na dofinansowanie kolejnych inwestycji z listy zakwalifikowanych projektów, co jest zgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiana proporcji podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie gmin i powiatów nie może przekroczyć 5%.

Warunkiem dofinansowania inwestycji będzie pisemne oświadczenie wnioskodawcy,że projekt zostanie zrealizowany i rozliczony w terminie umożliwiającym zakończenie finansowe projektu do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Umożliwi to zrealizowanie większej liczby projektów istotnych z perspektywy rozwoju Mazowsza.

Jednocześnie informujemy, że podział środków na wszystkie projekty odbywać się będzie proporcjonalnie, według podziału środków przedstawionych we wniosku o dofinansowanie.

Podziel / Share
Opublikowane przez Mateusz Balcerowicz, 13.09.2011, Ilość wejść: 2216, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry